close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

כבוד לכל אדם

הרב שמעון פרץכב ניסן, תשפא04/04/2021
פרק כד מתוך הספר עוד יוסף חי
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק כד מתוך הספר עוד יוסף חי

תגיות:
כבוד לכל אדם

כבוד זה משהו שצריך לברוח ממנו אך לתת אותו לאחרים. לפעמים אנשים שבורחים מהכבוד מזלזלים בו ולכן גם נותנים אותו לאחרים מתוך מחשבה שהוא חסר ערך. אין הדבר נכון.
ר' יוסף היה נותן כבוד לאחרים אפילו לקטנים ואפילו לאנשים מסכנים.
במיוחד היה נותן כבוד לאשתו, סבתא עישה.
ההיפך מהמילה כבוד היא המילה זלזול. וחכמינו אמרו בפרקי אבות (ד,ג) "הוא היה אומר אל תהי בז לכל אדם". ופירש בעל התפארת ישראל בזו הלשון:
"אל תהי בז לכל אדם. אפילו לכסיל ולבער, ומשולל מכל דעת ואפילו אשר הוא רשע למות, תרחם על קלקולם ולא תבזם, כי לא אותם רק בוראם תחרף, ואם כי ממך נעלם טעם הווייתם, אלקים הבין דרכו, וכל פעל ד' למענהו וגם רשע ליום רעה [משלי ט"ז פ"ד]".
מספרת בתו אביגיל:
"המילה זלזול הייתה זרה לו וכשאמרנו לו אותה הוא נרתע". עד כדי כך הוא סלד מהמילה הזאת.

מספרת בתו דבורה:
"בתקופה האחרונה כשהרגיש לא טוב, שכב מיד לאחר האוכל. אחותי רבקה אמרה לו: לא כדאי לשכב עכשיו, רק אחרי שתלך מס' צעדים, לבסוף קם אבי עשה מס' צעדים ואמר בחיוך: רפואה לחולה שינה".
הרב יהושע מספר:
"לפעמים גם כשהתנגד לדבר מסוים כשידע שאנו מאד רוצים הוא התכופף ושמח לעזור לנו. כשרציתי לקנות רכב פעם ראשונה אבי ז"ל רצה שאוותר על הרעיון כי רכב דורש הוצאות מרובות אבל הוא ידע שאני מאד רוצה. בוקר אחד אני רואה את אבי מגיע אלי הביתה למרכז שפירא לדווח לי שיש רכב במושב אחוזם שעומד למכירה אז לא היה טלפון לא בביתי ולא בבית הורי והוא טרח והגיע אלי לדווח לי ואכן בסופו של דבר קניתי את הרכב הנ"ל

פעם הוא פגש אדם ששאל שאלות לגבי הבנות במושב בצורה מזלזלת ואבא מיד התרחק ממנו.
"אבי ז"ל כיבד מאד את אביו באופן מיוחד והיה עושה סעודה בכל שנה במשך עשרות רבות של שנים לעילוי נשמתו".
כשם שהיה מכבד את הבריות כך היו הבריות מכבדות אותו באופן מיוחד והיו שומעים בקולו. מסביר בנו הרב יהושע את הכבוד הרב שרחשו לו:
"כתוב שכל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים. כך היה אבא מקפיד על כל פרט בהלכה. מתוך יראת שמים אמיתית, ומתוך כך כיבדו אותו ושמעו בקולו".

הרב יהושע:
"אבי היה נותן כבוד בין לחיים ובין למתים. כשהייתי לוקח את אבי ז"ל ואימי שתחיה לבית העלמין בו קבורה סבתי סולטנא ז"ל הוא היה מתנהג כאילו הוא בא לבקר אנשים חיים זה היה נוטע בי את הרושם שהקבורים כאן הם איתנו כרגע. הוא היה קורא את כל הקטעים שאומרים ליד הקבר והשכבה אבל עם זה הוא הזכיר כלל נשמות הנפטרים בבית העלמין לאחר מכן ביקר בכל הקברים שהכיר מי קבור בהם אם אלו היו אנשים מהמשפחה או אנשים מהמושב שהכיר".
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה