close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שלמות בכל חלקי התורה

הרב שמעון פרץכב ניסן, תשפא04/04/2021
פרק מב מתוך הספר עוד יוסף חי
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק מב מתוך הספר עוד יוסף חי

תגיות:
ספר תורה
שלמות בכל חלקי התורה

כל אדם צריך ללמוד את כל חלקי התורה ולא להסתפק רק במקרא או רק במשנה ותלמוד או רק בהלכה או במדרשים וספרי אמונה ומחשבה. עליו להיות מלא וגדוש בכל חלקי התורה. כפי שהיה מדגיש מרן הרב צבי יהודה קוק זצ"ל על הפסוק – תורת ה' תמימה משיבת נפש. מתי תורת ה' משיבת נפש? כאשר היא תמימה, דהיינו שלמה.
ר' יוסף היה לומד את כל חלקי התורה והיה בקי ברובה. תנ"ך, משניות, גמרא, הלכה ומוסר וכו'.
הוא לא היה לומד ברדידות וללא הבנה מעמיקה. כל מה שהוא למד היה מבין.
היה יודע את כל המנהגים בכל התחומים וגם את הטעמים שלהם.
היה יודע דקדוק לשון הקודש והיה בקיא בזה.

כל חייו היו מונהגים על פי התורה, הן במעשים, דבורים ומחשבות והן בכל דרכי הנהגת החיים.
מספרת בתו אביגיל:
"אבא פעל תמיד רק לפי דרך התורה. כשאמרנו לו אבא, אומרים זה לא טוב כך או כך, צחק ואמר אל תאמינו בדברים כאלה.
פעם הוא היה צריך לתת למאיר איזה כסף במוצאי שבת. אמר לו מאיר: עזוב, עדיף יום אחר. במוצאי שבת לא נותנים כסף. אמר לו אבא, בשבילך טוב לקבל אמר לו מאיר כן, אז אבא אמר אם כך אז קח וצחקנו".
מספרת בתו דבורה:
"השכמה בבוקר נעשתה בנעימות בצירוף פסוקים מספר משלי. בשירה היה אומר הדלת סבה על צירה, כן העצל במיטתו. עד מתי עצל תישכב. אל תאהב שינה פן תיורש.
היה אומר פתגם: פיוק בקרי בדהב מסרי. קימה מוקדמת שווה זהב".
על זכרונו המיוחד מספר בנו הרב יהושע:
"זכר כל מה שלמד מגיל ילדות. בור סוד שאינו מאבד טיפה. נשאל שאלות במגוון רחב של נושאים על ידי אנשים רבים במושב ומחוצה לו, הן בזמן שיעור בשבת למבוגרים תושבי המושב והן באירועים שונים וכן על ידי נוער המושב ומקרובי משפחה ותמיד ידע לענות בהתאם לרמתו של כל שואל, לספק את צימאונו בכל מקצועות התורה כולל עצות שנתן בשאר תחומים. ידע בעל פה את תרגום אונקלוס לתורה לאחר שקרא את הפסוק. בקי בהלכות ומדקדק בקיומם".

את הזיכרון הנפלא שלו של דברי תורה בלשונם ניתן להבין לפי דברי חכמים במסכת אבות פרק ג משנה ט: "רבי חנינא בן דוסא אומר כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת".
ר' יוסף היה ירא שמים אמיתי ולכן חכמתו התקיימה. לא רק בזיכרון הדברים אלא גם בעצות טובות ונאמנות ובסברות ישרות.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה