close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

חשיבה קצת אחרת על המלחמה

חלי יעקבס וירטז כסליו, תשעג21/11/2012

אני עייפה ממבטי הצבא הידועים מראש. אני עייפה מפרשני רפא"ל שיש להם את אותו חיתוך דיבור ואני לא מקבלת שום ערך מוסף מקציני פיקוד העורף שמביעים את הדעה של מפא"י - חרות ההיסטורית

תגיות:
גשם של טילים
צילום: ציור מאת באשי מרזל
אני רוצה להציע חשיבה קצת אחרת ליום שאחרי. והוא מגיע - תמיד.
מידי פעם אני יושבת ליד הטלוויזיה על מנת להבין מה קורה בארץ הזאת, מסתכלת בהשתאות על מעגלים ופאנלים ומומחים. אנשי צבא ובטחון,אנשי טילים ותכנונים אנשי אסטרטגיה ומודיעין. אנשי קונספציה ואנטי קונספציה. וכולם כולם - גברים.
ולא שיש לי משהו נגדם( ההיפך ) ולא שיש לי משהו נגד הצבא ( למרות שבהיסטוריה האישית שלי נתתי לו את אבא שלי ..) ולא שיש לי חלילה מחשבות כפירה על זכותנו הטבעית ולא על העובדה שאנחנו מוכרחים להגן על עצמנו ולא על הצדק ההיסטורי והצדק בהווה.

יש לי רק מחשבה אחת!

אולי תביאו איזה אשה אחת או שתיים למעגל הזה ? אולי מישהי שתציג חשיבה קצת אחרת ? נסיון שונה ? תפיסה וחשיבה שאיננה מושפעת מאיזה אתוס ופתוס ומחינוך מקדים שכבר אין לנו שליטה עליו ?

זה בדיוק כמו בניהול : מי רוצה עובדים או מנהלים שהחשיבה שלהם נולדה מאותו בית מדרש.
מי רוצה מנהלים שמסכימים אחד עם השני כל הזמן ומי חושב שאם כל העובדים ידברו באותה שפה ( בראשתית ) הוא יוכל להגיע לתוצאות טובות ?
זה בדיוק כמו בחיים, קבוצה שלמה שצמחה באותו גן - אפילו אם לא תרצה תשתמש במוח האחורי באותו אופן.
ולכן, החשיבה הנשית חסרה לי באולפני הטלוויזיה, האשה שיכולה לחקור את הטרור ,את הפסיכולוגיה של המלחמה ואולי אפילו להציע נקודות מבט נשיות,אחרות על אסטרטגיות לפעולה (לא בהכרח - אסטרטגיות לנצחון ).
ולכן, החשיבה הנשית, האינטונציה ונקודת המבט חסרה לי בכל הבעת הדעות הללו.

אני עייפה ממבטי הצבא הידועים מראש .אני עייפה מפרשני רפא"ל שיש להם את אותו חיתוך דיבור ואני לא מקבלת שום ערך מוסף מקציני פיקוד העורף שמביעים את הדעה של מפא"י - חרות ההיסטורית - המועצה לביטחון לאומי - והג"א .
אני מחפשת חשיבה חדשה - חדשנית. אפילו רק שתיתן נקודת מבט אחרת בים המלל הזה.אני מאמינה שרק כאשר בתוך מעגל חשיבה ישלבו שיטות חשיבה שונות אפשר יהיה להזיז את התאים במוח ולהשיג תוצאות שונות .
אני מאמינה בזה בחיי - ולכן אני משתלבת בארגונים ובהנהלות על תקן " המוח הנשי "
אני מחפשת תמיד מישהו שיחלוק עליי ויחשוב בחשיבה בראשתית אחרת ואני מחפשת את זה גם בדיונים הארוכים ולעיתים מעצבי החשיבה גם בטלוויזיה .

במילים אחרות ובקצרה - קולות המלחמה זקוקים גם לקול אחר .
כמו בחיים שיהיו אחרי המלחמה .
חפשו תמיד את החשיבה הנשית - היא מביאה נקודת מבט אחרת .
אני ממעטת להתייחס ברשתות החברתיות ובכלל לסוגיות פוליטיות או ביטחוניות. הפעם,אני רוצה להציע חשיבה קצת אחרת ליום שאחרי. והוא מגיע - תמיד.
מידי פעם אני יושבת ליד הטלוויזיה על מנת להבין מה קורה בארץ הזאת, מסתכלת בהשתאות על מעגלים ופאנלים ומומחים. אנשי צבא ובטחון,אנשי טילים ותכנונים
אנשי אסטרטגיה ומודיעין. אנשי קונספציה ואנטי קונספציה. וכולם כולם - גברים.
ולא שיש לי משהו נגדם( ההיפך ) ולא שיש לי משהו נגד הצבא ( למרות שבהיסטוריה האישית שלי נתתי לו את אבא שלי ..) ולא שיש לי חלילה מחשבות כפירה על זכותנו הטבעית ולא על העובדה שאנחנו מוכרחים להגן על עצמנו ולא על הצדק ההיסטורי והצדק בהווה .
יש לי רק מחשבה אחת !
אולי תביאו איזה אשה אחת או שתיים למעגל הזה ? אולי מישהי שתציג חשיבה קצת אחרת ? נסיון שונה ? תפיסה וחשיבה שאיננה מושפעת מאיזה אתוס ופתוס ומחינוך מקדים שכבר אין לנו שליטה עליו ?

זה בדיוק כמו בניהול : מי רוצה עובדים או מנהלים שהחשיבה שלהם נולדה מאותו בית מדרש.
מי רוצה מנהלים שמסכימים אחד עם השני כל הזמן ומי חושב שאם כל העובדים ידברו באותה שפה ( בראשתית ) הוא יוכל להגיע לתוצאות טובות ?
זה בדיוק כמו בחיים, קבוצה שלמה שצמחה באותו גן - אפילו אם לא תרצה תשתמש במוח האחורי באותו אופן.
ולכן, החשיבה הנשית חסרה לי באולפני הטלוויזיה, האשה שיכולה לחקור את הטרור ,את הפסיכולוגיה של המלחמה ואולי אפילו להציע נקודות מבט נשיות,אחרות על אסטרטגיות לפעולה (לא בהכרח - אסטרטגיות לנצחון ).
ולכן, החשיבה הנשית, האינטונציה ונקודת המבט חסרה לי בכל הבעת הדעות הללו.

אני עייפה ממבטי הצבא הידועים מראש. אני עייפה מפרשני רפא"ל שיש להם את אותו חיתוך דיבור ואני לא מקבלת שום ערך מוסף מקציני פיקוד העורף שמביעים את הדעה של מפא"י - חרות ההיסטורית - המועצה לביטחון לאומי - והג"א.
אני מחפשת חשיבה חדשה - חדשנית. אפילו רק שתיתן נקודת מבט אחרת בים המלל הזה.אני מאמינה שרק כאשר בתוך מעגל חשיבה ישלבו שיטות חשיבה שונות אפשר יהיה להזיז את התאים במוח ולהשיג תוצאות שונות .
אני מאמינה בזה בחיי - ולכן אני משתלבת בארגונים ובהנהלות על תקן " המוח הנשי "
אני מחפשת תמיד מישהו שיחלוק עליי ויחשוב בחשיבה בראשתית אחרת ואני מחפשת את זה גם בדיונים הארוכים ולעיתים מעצבי החשיבה גם בטלוויזיה.

במילים אחרות ובקצרה - קולות המלחמה זקוקים גם לקול אחר.
כמו בחיים שיהיו אחרי המלחמה.
חפשו תמיד את החשיבה הנשית - היא מביאה נקודת מבט אחרת.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה