close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

עבר- רב שאינו מתפקד ייבחן בוועדת בדיקה

מערכת שורשד חשוון, תשעה28/10/2014

עבר בכנסת: רב שאינו מתפקד ייבחן בוועדת בדיקה ושר הדתות וסגנו יוכלו להעבירו מתפקידו

תגיות:
הצעת חוק חדשה שיזם סגן שר הדתות, הרב אלי בן דהן, בשיתוף הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, תאפשר להעמיד רבנים שאינם ממלאים את תפקידם, בפני ועדת בירור ולהעבירם מתפקידם במקרים בהם נמצא שאינם ממלאים את תפקידם. ארגון רבני ישראל נתן הסכמתו לחוק זה.

/>
הצורך בהצעת החוק נולד בעקבות הקושי בפניו נתקלים המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית בטיפול במקרים בהם רב אינו ממלא את תפקידו כראוי או שאינו מתפקד כלל.
חשוב לציין שמקרים מסוג אלה הם הנפוצים ביותר, בייחוד בעשרות השנים האחרונות.

החוק עבר במליאת הכנסת הערב בקריאה ראשונה ברוב של  55 מול 11.

סגן השר לשירותי דת, הרב אלי בן דהןהציג הערב את החוק במליאה ואמר: " רב הוא חלק ממערכת השלטון המקומי וחלק מרכזיוחשוב בתפקידו הוא אמון הציבור בתפקידו. עלינו לחזק את אמון הציבור הרחב ברבניהעיר והצעת החוק הזו באה לעשות זאת בדיוק. הצעת החוק היא מאוזנת ובאה כדי לתקןלקונה בחוק שאינה מאפשרת לפעול בעניינו של רב שאינו מתפקד.

הרוב המוחלט של רבני ישראל מסורים לעבודתם ולאזרחי ישראל אך לצערנו בשנים האחרונות התגלו מקרים שבהם לא היה ניתן לטפל ובכך באה לטפל הצעת החוק. "


מעמדו של רב עיר, כפי שנקבע היום בחוק,  משלב מאפיינים של נבחר ציבור ושל עובד ציבור, שכן רב עיר נבחר באמצעות גוף בוחר ויש לו תפקיד ייצוגי לשמש דמות רוחנית לבני עירו ובמקביל ניתנות לו גם סמכויות סטטוטוריות שונות, כגון רישום נישואין.

עם זאת, בניגוד לנבחר ציבור רגיל, העומד לבחירת הציבור מדי תקופה, רב עיר מכהן בתפקידו ברצף עד לגיל פרישה הקבוע בתקנות.

מטרת החוק המוצע היא לתת למשרד לשירותי דת ולרבנות הראשית כלים להתמודד עם טענות לחוסר תפקוד של רב עיר ואופן התנהלות כללי, ולאפשר להעביר רב עיר מכהונתו במקרים חריגים, וזאת בדומה להסדרים הקיימים בחוק ביחס לנבחרי הציבור ברשויות מקומיות  וביחס לאיגודי ערים.

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ועדת בירור לרבני עיר), תסמיך  את השר לשירותי דת, למנות בהתייעצות עם נשיא מועצת הרבנות הראשית, ועדת בירור שתורכב מדיין, רב עיר ויועץ משפטי לבדיקת תפקודו של רב עיר אם קיים חשש שרב אינו  מתפקד כראוי.

במידה ומצא השר לשירותי דת שיש להעביר רב עיר מכהונתו, על פי המלצת ועדת הבירור, היות והרב לא מילא את התפקידים המוטלים עליו כראוי, או שאינו מתפקד כראוי, רשאי השר להעביר רב עיר מכהונתו.

כמובן, חברי ועדת הבירור מחויבים להעניק זכות שימוע לרב העיר בטרם קבלת המלצות לגביו.

נזכיר, כי בשבועות האחרונים, הוציא המשרד לשירותי דת הנחייה כי רבני התיישבות לראשונה יחוייבו לדווח על נוכחות ופעילות למען קהילתם, יזמו שיתוף פעולה בחוק דין משמעתי לרבני עיר. כל זאת על מנת להחזיר את אמון הציבור ברבנות ורבנים, לאחר שמשך שנים קרנם של אלו פחת בעיני הציבור הכללי.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה