close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

פסח- חג החומרות?

הרב משה כץיא ניסן, תשעה31/03/2015

במשך אלפיים שנות גלות בחוץ לארץ, כל עדה קידשה את עצמה במנהגים מיוחדים לפי מקומה ובהתאם לזמנה

תגיות:
את חג הפסח אפשר לכנות "חג החוּמרוֹת". במשך אלפיים שנות גלות בחוץ לארץ, כל עדה קידשה את עצמה במנהגים מיוחדים לפי מקומה ובהתאם לזמנה. וכאשר הקים אותנו הקב"ה מעפר, החזירנו לארצנו הקדושה וגאלנו בשנית, כל עדה וכל משפחה ומשפחה, חזרה עם ההקפדות הייחודיות שלה, ו"מנהג ישראל- דין הוא", וגם כיום אין מקום לשנות אותם. 

היסוד להקפדות המופלגות בפסח מבוסס על כך שאיסור אכילת חמץ הוא מהאיסורים החמורים שבתורה, כדברי הרמב"ם (הלכות חמץ ומצה פרק א' הלכה א'): "כל האוכל כזית חמץ בפסח מתחילת ליל חמישה עשר עד סוף יום אחד ועשרים בניסן: במזיד- חייב כרת, שנאמר: "כי כל אוכל חמץ ונכרתה", בשוגג- חייב קרבן חטאת קבועה, אחד האוכל ואחד הממחה ושותה". ולא רק אכילת חמץ אסורה, אלא אסרה התורה גם את ההנאה מחמץ בפסח, כדוגמת האכלת חמץ לבהמותיו (וכלולות בכך, כמובן, גם חיות מחמד). ואף המשאיר חמץ ברשותו, בלי לבערו ובלא למוכרו לגוי לפני פסח, עובר על איסור דאורייתא.

לאחר הנחת היסודות, ניתן לגשת לגוף השאלה ולהתייחס לכמה נקודות: 
הגעלת כלים: שולחן ערוך הרב (בסי' תנב' סע' ל') מסכם את הלכות ההכשרה במשפט חריף: "ולפי שרבו מאד הדקדוקים בהלכות הגעלה ולא הכל בקיאין בהם, לפיכך ראוי ונכון שבעל תורה הבקי בהלכות הגעלה הוא יגעיל את הכלים, ולא כמו שנוהגים עכשיו". עינינו רואות, כיצד מתבצעות הגעלות כלים ברחובות הערים, לעיתים ע"י קבוצת נערים ואף ע"י אברכים צעירים. יש להגעיל כלים אך ורק במקום בו נוכח תלמיד חכם הבקי בהלכה ובמעשה. עקרון זה אינו חומרא  אלא נוגע לעיקר הדין, מאחר שלפעמים הכלי כלל לא מוכשר מסיבות שונות, הקשורות בכך שמבצע ההגעלה אינו בקי בפרטי ההלכה. וכמובן, יפה נוהגים רבים, המשתמשים בכלים המיוחדים לפסח ואינם זקוקים להגעלת כלים.

כלים חד פעמיים: תבניות אלומיניום חד-פעמיות, מפות ניילון וכלי פלסטיק או קלקר חד-פעמיים כלל אינם מכילים רכיבי חמץ, ואין צורך לרכוש אותם ביוקר עם הכשר מיוחד לפסח.

מזון לחיות מחמד: כפי שציינו לעיל, אסור ליהנות מחמץ בפסח, ואף שאין איסור על הבהמה באכילת חמץ, לנו אסור להאכיל אותן בחמץ. לכן, חובה להשתמש רק באוכל כשר לפסח שאינו מכיל רכיבי חמץ, ולמכור לגוי את האוכל החמצי שנותר ברשותנו.

ולסיכום: החכם עיניו בראשו, ללמוד את עיקרי הלכות הפסח, כדי שלא יכשל ויטעה, לא לחומרא ולא לקולא, בהלכות החג המרובות מאוד.

באתר "כושרות" ניתן למצוא תשובות רבות לשאלות פרטניות בנושאי כשרות בפסח.

וכדברי חכמים: בניסן נגאלו, ובניסן זה, בעז"ה, עתידים אנו להגאל.

חג פסח כשר ושמח לכל בית ישראל!
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה