close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

חקירת שחיתות גדולה במשטרה

מערכת שורשב טבת, תשעה24/12/2014

בשנה האחרונה פעלו יחידות המודיעין והחקירות של להב 433 לחשיפת חשד לשחיתות בקרב שורת בכירים בשירות הציבורי

תגיות:
באישור היועץ המשפטי לממשלה, החלה חקירה על ידי האגף החקירות והמודיעין יחידת להב 433/יאח"ה בחשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון על ידי שורה של נושאי תפקידים בכירים בשירות הציבורי, ובהם:

• ח"כ/ית המכהן/נת כסגן/ית שר
• מס' ראשי מועצות/רשות מקומית
• מנכ"ל משרד ממשלתי
• שר לשעבר
• מנכ"לי/ראשי עמותות
• מנכ"לי/ראשי איגודים
• בכירים בתאגידים ציבוריים
• פעילים פוליטיים

מזה כשנה מנהלת להב 433/יאח"ה חקירה סמויה, תוך הפעלת כלים מודיעיניים וחקירתיים מגוונים ומתקדמים. זאת, לאחר שעלה חשד כי החשודים חברו יחדיו ופעלו באופן שיטתי לקידום ענייניהם הפרטיים והציבוריים ולקבלת כספים לצרכים אישיים וזאת תוך ביצוע עבירות שונות, באופן שפגע מהותית במנהל התקין בתחומי עיסוקם.

החקירה הסמויה חשפה, על פי החשד, קיומה של שיטת פעולה מאורגנת, לפיה החשודים או מי מטעמם העבירו במסגרת תפקידם הציבורי, סכומי כסף ניכרים מהקופה הציבורית לגופים מתוקצבים ולרשויות שונות שלא כדין, וזאת בתמורה למתן טובות הנאה שונות לחשודים ולמקורביהם, בין היתר באמצעות מינויים, תשלומים ועוד.

הבוקר, עם המעבר לחקירה גלויה, עיכבה היחידה לחקירה למעלה מ-30 חשודים ומעורבים, בהם בכירים בשירות הציבורי וכן ערכה חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם.

החקירה מתואמת מראשיתה עם היועץ המשפטי לממשלה ומפכ"ל המשטרה. המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה מלווה את החקירה, תוך עדכונם של פרקליט המדינה ומפכ"ל המשטרה, והיא מנוהלת בליווי צמוד של ר' האגף לחקירות ולמודיעין, ניצב מני יצחקי, ור' להב 433, ניצב רוני ריטמן.

עם המעבר לחקירה גלויה הוסר צו איסור הפרסום הגורף שהוטל על החקירה.

בהמשך לחקירה בחשד לעבירות מרמה, הפרת אמונים והשוחד שעברה לשלב הגלוי מהבוקר והפרסומים המאשימים את המשטרה בכוונה לפגוע במפלגה מסוימת או להתערב במערכת הבחירות.  מפכ"ל, רנ"צ יוחנן דנינו קיים שיחה עם ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב מני יצחקי, ראש להב 433, ניצב רוני ריטמן וראש יאח"ה, תנ"צ אפרים ברכה וביקש לחזק את ידם ואת ידי השוטרים העוסקים בפרשה חמורה זו למעלה משנה במקצועיות ונחישות בכדי להגיע לחקר האמת .

עוד ביקש המפכ"ל לדחות מכל וכל את הטענות והאשמות חסרות השחר כלפי העוסקים במלאכה:  "משטרת ישראל הוכיחה לאורך השנים כי היא עשתה ותעשה ככל יכולתה בכדי להילחם בשחיתות הציבורית בכל הדרכים והאמצעים העומדים לרשותה, חובתה לשמור על צביונה הדמוקרטי של המדינה וכל זאת בשוויוניות וללא משוא פנים".
"החקירה מתנהלת למעלה משנה והמעבר לחקירה גלויה, היא פועל יוצא של הערכת מצב הראיות  ובשלותן ומשיקולים מקצועיים בלבד, הדבר נעשה בעצה אחת עם היועמ"ש לממשלה ועם פרקליט המדינה ולאחר שנבחנו מכלול השיקולים לרבות הרגישות בתקופת הבחירות".
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה