close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מינוי אפוטרופוס לרכוש

מערכת שורשיד תמוז, תשעח27/06/2018

מהו אפוטרופוס קבוע ומה הליך המינוי שלו?

תגיות:
מינוי אפוטרופוס בעבור רכוש בלבד הינו הליך הנדרש בשורה של מקרים שונים כאשר הבסיס המשותף לכולם הוא היווצרות מצב שבו אין לאדם החסוי (לו ממונה בעצם אפוטרופוס) אפשרות לטפל בענייניו בעצמו כהלכה.

כך למשל מדובר בין היתר על מקרים דוגמת קטין אשר הוריו אינם יכולים לדאוג לענייניו, פסול דין, מי שזהותו אינה ברורה, קשיש או אדם מוגבל אשר מצבו הבריאותי והקוגניטיבי אינו מאפשר לו לנהל ענייניו בעצמו ועוד. לטובת אנשים אלו, ואחרים המוגדרים כנדרשים לדבר, נועד חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות האומר כי אפוטרופוס לרכוש יכול להיות בן הזוג או קרוב משפחה אחר כאשר בנוסף ניתן למנות לתפקיד גם גורמים חיצוניים דוגמת האפוטרופוס הכללי, וועדת אפוטרופוס לנפגעי שואה ואחרים. מקרב האנשים הקרובים לחסוי יש למצוא את אלו אשר מכירים אותו לאורך שנים והמסוגלים לדאוג לאינטרסים שלו על הצד הטוב ביותר שניתן.

על הליך המינוי
ההחלטה על מינוי מגיעה רק לאחר קבלת אישור מוועדה שבחנה את מצבו הרפואי והקוגניטיבי של החסוי ולאחר שנמסרה חוות דעת רפואית המצביעה על הצורך במינוי אפוטרופוס ואז יש צורך להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה בה ניתן לבקש מינוי זמני לתקופה מוגבלת או קבועה, וכן לציין את העילות המצדיקות את הבקשה ואליהם לצרף תצהירים ומסמכים מתאימים.
בית המשפט הוא זה שמחליט בפועל לגבי המינוי עצמו ולאחר החלטתו החיובית יתחיל האפוטרופוס בפעילותו. בשלב הראשון, חייב הוא להגיש לאפוטרופוס הכללי את מלוא פירוט הנכסים שיש לחסוי כולל נכסי דלא ניידי, חשבונות בנק, פיקדונות וכספים אחרים הנמצאים ברשותו כאשר כמובן יש לצרף מסמכים רלוונטיים כאסמכתאות. פירוט כזה נקרא פרטה והוא חייב להיות מוגש תוך 30 יום ממועד המינוי.

>> קראו כאן עוד על הליך מינוי אפוטרופוס.

תפקידו של האפוטרופוס בפועל
לאחר הדיווח הראשוני יכול האפוטרופוס להתחיל לנהל את הפעילות השונה בכפוף להגבלים של בית המשפט כאשר הוא חייב בדיווח שוטף ובעת סיום תפקידו בדיווח מתאים. האפוטרופוס ממונה על מנת לדאוג לזכויותיו ורווחתו של החסוי, ומשום כך, הוא חייב בניהול זהיר של נכסיו - הוא אינו יכול לעשות ככל העולה על רוחו עם כספיו ורכושו.

לרוב, מסתכמים פעולותיו של האפוטרופוס בניהול חשבונות הבנק, במעקב אחרי הכספים המגיעים לו מהמוסדות הרשמיים כמו ביטוח לאומי, קרנות הפנסיה, ביטוחים פרטיים, גורמים פרטיים ואחרים. האפוטרופוס ינהל את נכסי הנדל"ן כולל קבלת הכנסות משכירויות, טיפול בהם, עריכת חוזים חדשים וכדומה. אפוטרופוס לרכוש אינו יכול לבצע פעולות חריגות כמו השקעות כספים חריגות ומכירת רכוש של החסוי אלא לאחר קבלת אישור של בית המשפט שמחליט אם הפעולה נעשתה לטובתו של החסוי. כך או כך, נדרש הבוא לשמור על תיעוד מלא המלווה לפעולות למשך 7 שנים כמקובל בחוק.
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה