close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הליך פונדקאות – משלב הגשת הבקשה ועד האישור.

מערכת שורשיא אב, תשעט12/08/2019

הליך הפונדקאות מאפשר להורים המיועדים להביא ילד לעולם וליהנות ממשפחה לתפארת. את ההליך אפשר לעבור בישראל, בגיאורגיה ובמדינות נוספות ברחבי העולם

תגיות:
מבחנה
הליך הפונדקאות מאפשר להורים המיועדים להביא ילד לעולם וליהנות ממשפחה לתפארת. את ההליך אפשר לעבור בישראל, בגיאורגיה ובמדינות נוספות ברחבי העולם. זהו הליך יחסית מורכב וממושך, תחילתו בהגשת בקשה לוועדה לאישור הסכמים לנשיאת
מבחנה
עוברים (הוועדה לפונדקאות) במשרד הבריאות. לפני הגשת הבקשה חשוב לוודא כי עומדים בתנאים ובקריטריונים השונים שנקבעו בחוק הסכם לנשיאת עוברים.

שלב ראשון – פנייה לוועדה לצורך קבלת הכרה לזכאות לחוק ההסכמים
השלב הראשון בכל הליך פונדקאות הוא בדיקה של ההורים המיועדים האם הם עומדים בתנאי הסף שנקבעו בחוק הסכם לנשיאת עוברים ובקריטריונים והנהלים של הוועדה – בכפוף לחוק ההסכמים המתוקן. כדי לקבל הכרה לזכאות לחוק ההסכמים, יש להמציא לוועדה את המסמכים הבאים:
• מכתב אישי – יש לנסח מכתב פניה אישי של ההורים המועדים, ראוי לציין כי החוק בארץ מאפשר רק להורים מיועדים שהם איש ואישה או אם יחידה ללא בן זוג לעבור הליך פונדקאות. במכתב האישי יש לציין מהי הסיבה לפנייה לוועדה, מהו המעמד האישי של ההורים המיועדים, האם בני הזוג נשואים או חיים בהסכם של חיים משותפים, ובמקרה של אם יחידנית עליה להצהיר במכתב כי היא חיה ללא בן זוג. כמו כן, חשוב לכלול במכתב פרטים כמו גיל, דת, כתובת, טלפון, מייל וכדומה.
• חוות דעת רפואית – יש לצרף לבקשה חוות דעת רפואית שמטרתה להוכיח כי האם המיועדת אינה יכולה להתעבר או לשאת הריון, או חוות דעת רפואית הטוענת כי ההריון עלול לסכן באופן משמעותי את בריאות האם המיועדת. חשוב שחוות הדעת תכתב רק על ידי רופא מומחה לנושאי פריון וגניקולוגיה או על ידי רופא מומחה בתחום ספציפי בהתאם לסיבה המונעת מהאם המיועדת להתעבר או לשאת הריון.
• בדיקת זרע – יש לצרף לבקשה גם תוצאות בדיקת זרע של האב המיועד במקרה שההורים המיועדים הם בני זוג.
• מקור הזרע – חשוב לציין מהו מקור הזרע אם יש עוברים מוקפאים, בנוסף יש לצרף הצהרה כי אין מניעה לעשות שימוש בעוברים, מסמך זה נדרש רק במקרה של אם מיועדת יחידה.
• מידע רפואי –הצהרה וסיכום מידע רפואי מרופא המשפחה לגבי מצב בריאותם של ההורים המיועדים.
• כתב ויתור סודיות – ההורים המיועדים נדרשים לצרף לבקשה כתב ויתור על סודיות רפואית.
• צילום ת"ז - צילום תעודות זהות של ההורים המיועדים, כולל ספח.
• תמצית רישום מרשם אוכלוסין – המסמך נדרש עבור כל אחד מההורים המיועדים כדי לבחון מהו הסטטוס המשפחתי, תושבות ועוד.
• רישום פלילי – יש לצרף דו"ח מרשם פלילי ממשטרת ישראל עבור כל אחד מההורים המיועדים.

כאמור, הליך פונדקאות בישראל אפשרי רק להורים מיועדים שהם בני זוג, כלומר איש ואישה, או לאם מיועדת יחידה בלי בן זוג. אפשר להיעזר בתרומת ביצית אך אין אפשרות לקבל תרומת זרע. לאחר הגשת כל המסמכים לוועדה יש להמתין להחלטתה, ורק לאחר קבלת אישור עקרוני אפשר להתחיל במאמצים לאיתור אם פונדקאית.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה