close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מועצת הרבנות הראשית- יש לתאם כל חקיקה בנושא דת ומדינה

מערכת שורשו כסליו, תשעד09/11/2013

רבני המועצה דנו בגל החקיקה בנושאי דת ומדינה מהשבועות האחרונים וביקשו מהרב בן דהן לתאם כל חקיקה בנושאים אלו עם הרבנים

תגיות:
הרבנות הראשית

מועצת הרבנות הראשית לישראל קיימה היום את ישיבתה הראשונה לאחר הבחירות למועצה. רבני המועצה דנו בגל החקיקה בנושאי דת ומדינה מהשבועות האחרונים. הרבנים דורשים מסגן השר לשירותי דת, הרב אלי בן דהן, כי חוות הדעת של המשרד לשירותי דת לכל הצעות החוק הנוגעות לענייני מורשת ישראל, עבודת הרבנים ובכלל – נושאי דת ומדינה – תתקבלנה רק בעצת ובאישור הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות הראשית לישראל.

הרבנים בירכו את סגן השר על החלטתו כי הצעת חוק הגיור, שעברה אתמול בוועדת השרים לחקיקה, לא תקודם ללא הסכמת הרבנות הראשית לישראל.

המועצה בוחנת דרכים ליצירת מסגרת

הרבנות הראשית
להקמת גוף מטעמה לייזום הליכי חקיקה.

עוד החליטה המועצה להסמיך את הרב איתמר טובול, מזכיר המחלקה לאישות וגרות ברבנות הראשית, לערוך ביקורות מטעם הרבנות הראשית במחלקות לרישום נישואין ברחבי הארץ, על מנת לוודא את תקינות הליכי הרישום ברמה ההלכתית וברמה המנהלית. דוחו"תיו של המבקר יועברו לעיון הרבנים הראשיים וחברי מועצת הרבנות הראשית לישראל.

המועצה המשיכה את ההיערכות לשנת השמיטה. הוחלט כי במשרדי הרבנות הראשית ימוקם מרכז קבלת ההחלטות הנוגע לפיקוח על השמיטה, בשיתוף עם רבני הערים, המשרד לשירותי דת, משרד החקלאות ונציגי החקלאים והמשווקים. כשלב ראשון, עמלה ועדת ההיערכות לשמיטה בימים אלו על קביעת גבולותיה ההלכתיים של ארץ ישראל, שבתוכם חלה מצוות השמיטה; ועל מיפוי השטחים הנמצאים בבעלות חקלאים יהודים.

המועצה דנה עוד בדרכי התנהלות ביחס לעסקים שנשללה מהם תעודת הכשרות בנסיבות חמורות כגון מציאת טרפות. הוחלט להקים ועדה לבחינת הסוגיה.

המועצה ביצעה מעקב אחרי סדרי העבודה במועצות הדתיות שבהן מכהנים רושמי נישואין ונותני הכשר מוסמכים, וחידשה את תוקף ההסמכה לדיינות של מי שנדרש לכך בחוק.

הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה