close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הכול על הוראה מתקנת

מערכת שורשג אב, תשעה19/07/2015

במידה וילדיכם סובל מבעיות למידה המקשות עליו להגיע להישגים לימודיים, אנו ממליצים להיוועץ עם אנשי חינוך בנוגע לשילובו במסגרות שונות של הוראה מתקנת

תגיות:
ילדיכם סובל מבעיות למידה כאלו ואחרות, וכפועל יוצא מכך, הוא איננו עומד במטלות הבית ספריות? רוצים לסייע לילדיכם להתמודד עם בעיות הלמידה מהן הוא סובל, וכפועל יוצא מכך להשפיע על עתידו החינוכי? זה הזמן לדעת הכול על תחום ההוראה המתקנת המיועדת בעיקר לתלמידים צעירים אשר אינם מצליחים לתפקד כמצופה מהם בהתאם לגילם, רמתם השכלית, הרגשית והתקשורתית כאחד. 

מהי הוראה מתקנת?
ההוראה המתקנת הינו תחום בחינוך שנועד לצרכי טיפול בתלמידים הסובלים מבעיות למידה כאלו ואחרות. תחום חינוכי זה מיושם בכל מסגרות החינוך בישראל, החל מכיתה א' ועד

לסיום לימודי התואר, והוא נמצא כאפקטיבי בעיקר משום שהשיטות החינוכיות המונהגות בתחום זה מותאמות באופן פרטני לכל תלמיד ותלמידה בהתאם לרמתם השכלית ולרמתם הרגשית והחברתית כאחד. 

תחום ההוראה המתקנת נועד למעשה לאבחן את ליקויי הלמידה מהם סובל התלמיד, ובהתאם לכך לבנות בעבורו תכנית הוראה אשר תאפשר לו "להדביק" את הקצב אשר נוצר בינו ובין יתר הילדים בני גילו. במקביל, תחום ההוראה המתקנת עוסק בפיתוח מיומנויות למידה ופיתוח דרכי חשיבה עצמאית בקרב התלמיד, כאשר מכלול הטכניקות הנלמדות מאפשרות לילד לחזק את בטחונו העצמי ולתרום רבות לשיפור בהישגיו הלימודיים. על פי מחקרים שונים הנערכים בתחומי ההוראה המתקנת נמצא כי קבלת הוראה מתקנת בשנות הלימוד הראשונות משפיעות בצורה ניכרת על הישגי התלמיד לאורך כל שנות לימודי החובה ולימודי ההשכלה הגבוהה.
ההוראה המתקנת מבוססת על שלושה שלבים עיקריים הנערכים בקרב התלמיד המאובחן כסובל מבעיות למידה או ליקויי למידה כאלו ואחרים. שלבי ההוראה כוללים את שלב איסוף המידע באמצעותו ניתן לאפיין את יכולות הלמידה של הילד. שלב זה מתבצע באמצעות ראיונות עם התלמיד, תצפיות המתקיימות במהלך שיעורים בהם משתתף התלמיד ובאמצעות הערכה פסיכולוגית.
לאחר שלב איסוף המידע, נבנית עבור כל תלמיד תכנית לימוד פרטנית המוגבלת לזמן מסוים. תכנית זו מכונה "תכנית לימודים אישית" ותחילתה בביצוע מטלות עימן התלמיד מסוגל להתמודד בכוחות עצמו והמשכה בביצוע מטלות בהן הוא מתקשה בליווי המורה, המחנך או ההורה. התכנית עצמה מורכבת ממטלות שונות אשר נועדו לשפר את יכולות הלמידה של התלמיד. השלב האחרון של ההוראה המתקנת כולל למעשה הליך בדיקה ומעקב מתמשך המלווה את התלמיד לאורך כל שנות לימודיו במידת הצורך.
פיתוח יכולות הלמידה במסגרת ההוראה המתקנת מיושמת באמצעות מגוון טכניקות ושיטות לימוד כגון: שימוש בעזרי זיכרון, עידוד התלמיד ללמידה תוך כדי ניסוי וטעייה, הקניית כלים לצרכי ארגון מידע, לימוד אסטרטגיות לקריאה וכתיבה ועוד מגוון רחב של טכניקות המותאמות לגילו של התלמיד, רמתו השכלית ויכולותיו התקשורתיות והחברתיות כאחד. 

במידה וגם ילדיכם סובל מבעיות למידה המקשות עליו להגיע להישגים לימודיים כפי שנדרש מבני גילו, אנו ממליצים לכם להיוועץ עם אנשי חינוך בנוגע לשילובו במסגרות שונות של הוראה מתקנת המתקיימות במוסד החינוכי בו הוא נמצא.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה