close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

יעקב אבינו לא מת

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק קיא מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק קיא מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:

 יעקב אבינו לא מת

חז"ל אמרו במסכת תענית (ה:) יעקב אבינו לא מת, ובהסבר הדברים רבו הפרושים והשיטות.

נלע"ד בעזה"י להוסיף מדוע דוקא אצל יעקב אבינו ע"ה נאמר דבר זה ולא אצל שאר הצדיקים. והסיבה לכך היא כיון שיעקב אבינו העיד על עצמו "ראובן... וראשית אוני" וכתב על כך רש"י "היא טפה ראשונה שלו, שלא ראה קרי מימיו".

שמעתי מהרב מנחם בורשטיין שליט"א ראש מכון פוע"ה, שבצורה טבעית כל אדם רואה קרי גם ללא הרהורים, אלא שהחטא החמור מאד הוא,

שעל ידי הרהורים רעים ח"ו האדם מקדים להוציא, וסיפר שהוא אמר זאת לראשל"צ הרב מרדכי אליהו שליט"א ורצה לפי זה לומר בכוונת חז"ל לגבי יעקב אבינו, שיעקב לא הקדים להוציא קרי, אבל גם אצל יעקב, ראובן לא היה הטיפה הראשונה, והגיב על כך הרב מרדכי אליהו שליט"א בתקיפות רבה, שח"ו לומר כך, אלא ודאי שהדברים כפשוטם, שיעקב אבינו שונה מכל האנשים וראובן היה הטיפה הראשונה.

לפי הדברים הנ"ל אפשר להבין את השאלה לעיל. כיון שמכל טיפותיו של יעקב אבינו יצאו צדיקים ממשיכי דרכו, יוצא למעשה ששום חלק ממנו לא הלך לבטלה ולכן נאמר עליו שהוא לא מת, אבל אצל צדיקים אחרים אף על פי שכל בניהם צדיקים, מכל מקום חלק מהם יצא לבטלה אפילו שלא על ידי הרהורים אלא בצורה טבעית, ולכן אי אפשר לומר עליהם שהם נשארו בחיים. ואף על גב שגם יעקב קיים מצות עונה, מכל מקום הרי הדבר מצוה והרי הוא לתועלת.

 

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה