close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

"וכל העלים אתו"

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק קיג מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק קיג מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:

"וכל העלים אתו"

"וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העלים אתו לקבר את אביו"(נ,יד).

מדוע כתבה התורה פסוק זה?

מטרת כתיבת הפסוק מובנת על פי דברי רש"י "בחזרתן כאן הקדים אחיו למצרים העולים אתו ובהליכתן הקדים מצרים לאחיו... אלא לפי שראו כבוד שעשו מלכי כנען שתלו כתריהם בארונו של יעקב נהגו בהם כבוד". יתכן, שהתורה כתבה פסוק זה על מנת ללמדנו את הכבוד שעשו המצרים לאחי יוסף לאחר מסע ההלוויה.

נלע"ד בעזה"י הסבר נוסף על פי דקדוק בפסוק,

מדוע כתוב "וכל העלים"? בספר הישר [מקור מפוקפק – רמב"ן לד,יג] כתוב שיוסף ומצרים ערכו מלחמות גדולות נגד בני עשיו ובעלי בריתם שהתווכחו איתם על הבעלות על מערת המכפלה, ויוסף נצח ולא נהרגו אנשים מאחיו או מהמצרים.

 על פי דברים אלו מסתבר לומר, שבשל זכותו של יעקב כל אותם האנשים שיצאו ללוות את יעקב חזרו לארץ מצרים חיים, ועל עובדה ניסית זו התורה מספרת לנו בפסוק זה, ללמדנו על זכותו של הצדיק, ולכן כתוב "וכל העלים".

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה