close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

כפילות בגילו של יוסף

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק קיו מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק קיו מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:
ספר תורה

כפילות בגילו של יוסף

בפסוקים המתארים את גילו של יוסף במותו יש לכאורה כפילות: בפסוק כ"ב כתוב "ויחי יוסף מאה ועשר שנים" ובפסוק כ"ו כתוב "וימת יוסף בן מאה ועשר שנים", וצריך להבין מדוע! (שאלת אבישי גרוסר).

נלע"ד בעזה"י להשיב שתי תשובות:

א. אילו היה כתוב שיוסף נפטר בן מאה ועשר שנים אין במשמע שניצל את כל חייו ולא בזבז אפילו יום אחד, לכן הוסיפה התורה שהוא חי מאה ועשר שנים, ללמדנו שחייו של יוסף היו מנוצלים עד תום. כמו שדרשו על

הפסוק "ואברהם ושרה זקנים באים בימים"(יח,יא), שבאים עם כל ימיהם בידם.

ב. התורה הדגישה את גילו של יוסף לרמוז לנו שבגיל זה יש משהו מיוחד ושונה, וכמו ששאלו חז"ל (פרקי דר"א, מדרש רבה) מדוע נפטר בגיל יותר צעיר מבין האחים ועל זה ענו או לפי ששמע שכינו את יעקב "עבד" עשר פעמים ולכן נוכו עשר שנים מחייו, או משום שהשררה מקצרת ימיו של אדם. לכן התורה מדגישה את מספר שנות חייו, כיוון שמספר זה אומר דרשני.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה