close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

"אם ממצרים אם מישראל"

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק קיט מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק קיט מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:

"אם ממצרים אם מישראל"

"ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון" (א,כב).

וזו לשון רש"י "לכל עמו – אף עליהם גזר. יום שנולד משה אמרו לו אצטגניניו, היום נולד מושיען, ואין אנו יודעים אם ממצרים אם מישראל, ורואין אנו שסופו ללקות במים, לפיכך גזר אוות היום אף על המצריים, שנאמר כל הבן הילוד, ולא נאמר הילוד לעברים, והם לא היו יודעים שסופו ללקות על מי מריבה".

מדוע איצטגניני פרעה ופרעה חששו שמא מושיען של ישראל

הוא מצרי, הרי אין זה דבר מסתבר כלל וכלל?

יתכן שפרעה ואנשיו לא היו מוכנים להסתכן ורצו להיות בטוחים לגמרי שיהרגו את מושיען של ישראל. אמנם לענ"ד יש בכך דוחק, שיהיו מוכנים להרוג כל כך הרבה מצרים רק בגלל סיכוי אפסי שהגואל הוא מצרי.

נלע"ד בעזה"י להסביר על פי הכלל המפורסם, שהחוזים במזלות ובכוכבים אינם רואים בצורה מדויקת אלא רק חצאי דברים. ישנה דוגמא לכלל זה בדברי רש"י אלו. האיצטגנינים ראו בכוכבים שמושיען של ישראל ילקה במים ולכן חשבו שניתן להטביע אותו ביאור, אבל האמת היתה, שהוא נענש במי מריבה על נושא המים [דוגמא נוספת: י,י ברש"י].

יתכן שהחוזים בכוכבים ראו שמשה יגדל בבית מצרי, ידבר מצרית, ויראה מבחינה חיצונית כמצרי, וכמו שבנות יתרו תארו את משה "איש מצרי הצילנו" (ב,יט), ולכן נפל ספק בלבם אולי מושיעם של ישראל הוא מצרי.

 

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה