close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

פרשת קדושים:"קדשים תהיו"

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק ריח מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק ריח מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:

"קדשים תהיו"

"קדשים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם" (יט,ב).

וזו לשון רש"י "קדושים תהיו - הוו פרושים מן העריות ומן העבירה שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה…[רש"י מביא פסוקים המוכיחים שקדושה משמעותה פרישה מן העריות]".

אף על פי שבמדרש כתוב "הוו פרושים" בלבד, ולא כתוב "מן העריות" [עיין על כך ברמב"ן], למד רש"י מכל הפסוקים שהביא [עיין שם] שהכוונה לפרישות מן העריות.

נלע"ד בעזה"י שעל פי פירוש רש"י תובן סמיכות פרשה זו לסוף פרשת אחרי מות העוסק בפרישה מן העריות.

פרישה מן העריות אצל ישראל היא מהותית ונובעת מנשמתם


הפנימית, וכדברי המהר"ל "וישראל, עצם שלהם זרע אמת גדורים בעריות וקדושים ומובדלים מכל עריות" ("גבורות ה'" עמ' כח).

 

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה