close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

"ואהבת לרעך כמוך"

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק רכ מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק רכ מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:

"ואהבת לרעך כמוך"

"לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה'" (יט,יח).

וזו לשון רש"י "ואהבת לרעך כמוך - אמר ר' עקיבא זה כלל גדול בתורה".

חשוב להדגיש שאין הכלל הגדול הזה נאמר כפסוק בפני עצמו אלא כהמשך לאיסורים "לא תקום ולא תטור", אשר נאמרו על מקרה של צרות עין, כדברי רש"י וזו לשונו "אמר לו השאילני מגלך אמר לו לאו, למחר אמר לו השאילני קרדומך אמר לו איני משאילך כדרך שלא השאלתני - זו היא נקימה. ואיזו היא


נטירה - אמר לו השאילני קרדומך אמר לו לאו, למחר אמר לו השאילני מגלך אמר לו הא לך ואיני כמותך שלא השאלתני - זו היא נטירה שנוטר [שומר] האיבה בלבו אף על פי שאינו נוקם".

למדנו מכך, שציווי התורה "ואהבת לרעך כמוך", לא נאמר רק על החבר הטוב, אלא גם על יהודי שגילה צרות עין כלפיך ולא נענה לבקשתך.

על פי דברים אלו סדר הפסוק יובן כפתור ופרח:

מזהירה אותנו התורה: כאשר יהודי יגלה צרות עין כלפיך [או התיחסות שלילית אחרת] אסור לך להחזיר לו יחס דומה ועליך למלא את בקשתו אם יבקש ממך. שמא יסיתך יצרך "אמנם תענה לבקשתו, אבל לפחות תשמור את מעשהו הרע בלבך" לכן מזהירה התורה: "ולא תטור". שמא יסיתך יצרך "אמנם תשכח את מעשהו, אבל לפחות אל תאהב אותו ואל תראה לו חיבה" לכן התורה מצווה "ואהבת לרעך כמוך".

 

 

 

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה