close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

המקלל ו"עין תחת עין"

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק רכח מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק רכח מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:

                                המקלל ו"עין תחת עין"     

בסוף הפרשה מסופר על המקלל, ומיד לאחריו התורה ממשיכה "ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת. ומכה נפש בהמה ישלמנה... ואיש כי יתן מום בעמיתו... עין תחת עין [ממון]... ומכה בהמה ישלמנה" (כד,יז-כא).

צריך עיון, מה הקשר בין הסיפור של המקלל להלכות אלו שהובאו כאן? וכמו כן צריך להבין את הסדר בהלכות אלו, שלכאורה אין סדר – אדם, בהמה, אדם ובהמה?

נלע"ד בעזה"י להסביר כך: כתוב בפרשת המקלל "ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה..." (כד,י).


כלומר, שהם נאבקו אחד בשני ואחר כך בן האישה הישראלית "בירך" את ה', ולכן התורה הוסיפה וכתבה בסמיכות לפרשה זו גם דיני חבלות, דין אדם שחבל בחברו.

לגבי סדר הדינים, הם הולכים ברובם לפי הקו המנחה שהוא מהחמור לקל – נוקב שם ה', אחרי זה הכאה למוות של אדם, אגב הכאה למוות כתבה התורה הכאה למוות של בהמה ואחר כך פציעה של אדם ופציעה של בהמה.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה