close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שלומית ובנה

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק רל מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק רל מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:

שלומית ובנה

מי היתה אמו של אותו רשע שקילל את ה'? "ושם אמו שלמית בת דברי למטה דן"(כד,יא).

מדוע התורה הזכירה את שם אמו של אותו רשע?

נלע"ד בעזה"י לבאר שאלה זו על פי דברי רש"י על מהות שמה של אותה אשה, וזו לשונו "שלומית - דהות פטפטה שלם עלך שלם עלך שלם עליכון, מפטפטת בדברים שואלת בשלום הכל; בת דברי - דברנית, היתה מדברת עם כל אדם לפיכך קלקלה".

כוונת רש"י באומרו "לפיכך קלקלה" היא לאותו מצרי שבא עליה וממנו יצא הרשע שקילל את ה', ומה גרם לאותו מצרי לשים

עיניו עליה? לפי שהיתה מפטפטת ובולטת בהתנהגותה הלא צנועה.

רואים אנו מדברי רש"י אלו, שאמו של אותו רשע היתה מקולקלת בדבורה ועל ידי קלקול זה נולד רשע, שגם הוא חטא בדיבורו וקילל את ה' בפיו. מכיון שאותו רשע נולד על ידי קלקול בדבור גם הוא היה מקולקל בדבורו.

ישנה גם השפעה חינוכית של האימא על הבן. האמא זלזלה בדבור ולא ראתה פסול בלדבר בצורה לא צנועה, "מה כבר עשיתי? רק דיברתי", ובנה של אותה אשה הושפע מהשקפה זו וזלזל אף הוא בכח הדבור ולא שם מחסום לפיו. זלזול זה גרם לכך, שקשה היה לו לעצור מלבטא את מחשבותיו, ולכן, כאשר בתוך המריבה עם האיש הישראלי חש כעס כלפי הקב"ה לא יכל לעצור בעד דבורו ועמד וקלל את ה'. הוא לא אימן ותירגל את עצמו להשגיח על דבורו ולשלוט בו.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה