close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

"אחתי בת אבי הִוא"

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק לה מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק לה מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:
ספר תורה

"אחתי בת אבי הִוא"

"ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. וגם אמנה אחתי בת אבי הוא אך לא בת אמי ותהי לי לאשה" (כ,יא-יב).

צריך להבין מהי מטרת טענתו השניה של אברהם "וגם אמנה אחתי בת אבי הוא אך לא בת אמי". אם כוונתו לענות על שאלת אבימלך "מה עשית לנו ומה חטאתי לך כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדלה", הרי אין בכך שום תשובה לשאלה זו? [עיין בראב"ע, רמב"ן, ספורנו, אוה"ח הקדוש ועוד, שכתבו מספר פרושים בהסבר מטרת טענה זו].

נלע"ד

בעזה"י לבאר את תשובת רש"י לשאלה זו, וזו לשונו "וכדי לאמת דבריו השיבו כן" (כ,יב). אברהם אבינו לא בא לענות על שאלת אבימלך בטענה זו. על שאלת אבימלך כבר ענה בדבריו הראשונים - "והרגוני על דבר אשתי". בטענה זו רצה אברהם לקדש שם שמים וללמדנו יסוד חשוב. אברהם אומר לאבימלך: גם כאשר הוכרחתי לשקר מפחד שיהרגוני, בכל זאת לא הוצאתי מפי דברי שקר. כאשר אבימלך ראה שאברהם אדם ישר כל כך, בודאי העריך אותו ואת דרכו האמונית יותר מאשר קודם. למדנו מכך, עד כמה אדם צריך להיזהר בלשונו, ואפילו כאשר יש הכרח לשקר, עליו להשתדל למעט בכך.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה