close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

"עד אם כלו לשתת"

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק מב מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק מב מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:

"עד אם כלו לשתת"

רבקה מפתיעה את אליעזר

אליעזר חשב בליבו לנסות את הנערה ולבקש ממנה להשקות אותו ואם היא תסכים וגם תאמר "וגם גמליך אשקה" היא תלקח להיות אשתו של יצחק. אמנם כאשר אליעזר בקש מרבקה להשקותו היא הוסיפה יותר ממה שאליעזר ציפה.

במחשבתו של אליעזר כתוב "ואמרה שתה וגם גמליך אשקה" (כד,יד), ואילו רבקה אמרה לו "ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתת" (כד,יט). כלומר, אליעזר ציפה שרבקה תשאב מהבאר רק פעמים בודדות

על מנת להשקות מעט את הגמלים, אבל רבקה הגדילה לעשות ואמרה שהיא תשקה את הגמלים כל סיפוקם, וזו כידוע משימה לא קלה, שהרי הגמלים שותים הרבה מאוד.

ישנו דיוק נוסף בפסוקים המחזק הסבר זה. במעשה רבקה כתוב שרבקה שאבה, ככתוב "ותרץ... לשאב, ותשאב לכל גמליו" (כד,כ), כיוון שהיתה צריכה להשקות את הגמלים כדי סיפוקם, ואילו במחשבתו של אליעזר לא מוזכר שהנערה תשאב, כיון שאליעזר הסתפק בכך שהנערה תשקה אותו וגם קצת את הגמלים מהשאיבה הראשונה, או רק בשאיבות מעטות.

רבקה עומדת בדבורה

אמנם, אף על פי שאליעזר היה מסתפק בכך שהנערה תשקה רק קצת את הגמלים, אבל כיוון שרבקה אמרה לו שהיא תשקה את גמליו כדי סיפוקם חיכה אליעזר עד שתעמוד בדיבורה כדי לבדוק האם היא כמו עפרון שאומר הרבה ואפילו מעט לא עושה ואז היא לא מתאימה ליצחק, או שהיא עומדת בדיבורה כדרך הצדיקים, ולכן כתוב "ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב" (כד,כב), שלא הסתפק בכך שהשקתה את הגמלים קצת אלא חכה לראות האם תעמוד בדיבורה.

אליעזר לא מספר למשפחתה של רבקה על כך

אבל כאשר אליעזר מספר למשפחתה של רבקה, הוא לא מתאר להם במדויק מה שרבקה עשתה אלא רק מה שהוא ציפה שהנערה תעשה וכמו שכתוב "ואשת וגם הגמלים השקתה", דהיינו, לא מזכיר שהיא השקתה את הגמלים כדי סיפוקם אלא רק שהיא השקתה את הגמלים.

מהי הסיבה לשינויו זה של אליעזר?

אולי משום, שלא רצה שיחשבו עליו שציער לחינם נערה צעירה וחיכה עד שתשקה את כל הגמלים כדי סיפוקם, ועקב כך לא יתנו לו את בתם. אמנם אליעזר עשה זאת משום שידע את החשיבות העצומה שבמציאת אשה מתאימה ליצחק, כיוון שזו תועלת עצומה לכל האנושות ולכל הדורות, ובמיוחד שראה שרבקה עשתה זאת בשמחה ולכן לא הצטער על כך שלכאורה סבלה.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה