close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שלשה מצבים בכעס

הרב שמעון פרץג אדר, תשפא15/02/2021
פרק נו מתוך הספר רשפי דת א
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק נו מתוך הספר רשפי דת א

תגיות:
ספר תורה

שלשה מצבים בכעס

"וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך. עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו" (כז,מד-מה).

צריך להבין מהו ענינה של הכפילות בדבריה של רבקה, גם אמרה "עד אשר תשוב חמת אחיך" וגם אמרה "עד שוב אף אחיך ממך" וגם אמרה "ושכח את אשר עשיתה לו", הרי כל הדברים הנ"ל הם לכאורה זהים?!

נלע"ד בעזה"י להסביר שישנם שלשה מצבים שאליהם התכוונה רבקה בדבריה:

מצב ראשון - כעס גדול של עשיו, איבוד עשתונות. על אף שהכעס התחיל

ככעס על משהו מסוים, על מעשהו של יעקב, מכל מקום הכעס הגיע לידי איבוד עשתונות, שעשיו איבד את שלוותו.

מצב שני - גם לאחר שעשיו ירגע מהכעס הגדול הכללי עדיין ישאר לו כעס כלפי יעקב על המעשים שעשה לו.

מצב שלישי - גם לאחר שעשיו ירגע מכעסו לגמרי, עדיין תשאר לו טינה ליעקב והוא לא ישכח את מה שעשה לו (שמעתי מר' אבישי גרוסר, ופשוט).

לשלשה מצבים אלו של עשיו התכוונה רבקה בדבריה אל יעקב: באומרה "עד אשר תשוב חמת אחיך", התכוונה לכך שעשיו ירגע מכעסו הכללי שהוא גדול מאד, ולכן התורה השתמשה במילה "חמה" שמשמעותה כעס גדול. דוגמא לכך אצל המן - "וימלא המן חמה", שכעס על כל היהודים ולא רק על מרדכי (שמעתי מר' אבישי גרוסר).

והמשיכה רבקה והוסיפה "עד שוב אף אחיך ממך", דהיינו, עד שגם הכעס שלו עליך ירגע, ולכן אמרה "אף" שהוא יותר קטן מ"חמה", ולכן הוסיפה רבקה ואמרה "ממך", דהיינו כעס מסוים.

 והמשיכה רבקה ואמרה "ושכח את אשר עשית", דהיינו, שעשיו ישכח את מה שעשית לו והדבר לא יעסיק אותו יותר.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה