close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הרב רצון ערוסי- לגירות שלא כהלכה יש פוטנציאל הרס

הרב רצון ערוסי  ד אלול, תשעה  8/19/2015

הרב רצון ערוסי על בתי דין לגירות שלא על פי ההלכה- מה היה הרמב"ם אומר על גירות בתי הדין הפרטיים?

תגיות:
הרב רצון ערוסי התייחס בשיעורו היומי למקום בהלכה ובהיסטוריה היהודית בהם גרים חזרו לסורם ומהם נקבעה הלכה שיש מקום לעקוב אחרי הגרים האם באמת התגיירו כהלכה.

האם באמת ניתן להגיד על ביה"ד הרבניים מה שעשו עשוי? האם במציאות שכיום יש בתי דין מסודרים ומערכת ממלכתית שעניינה להסדיר את הגירות גם כל שלושה שיקומו ויגיירו יהיה מעשיהם עשוי ולא ניתן לשלילה?

האם יש מקום בהלכה שצריך לעקוב אחרי הגר ולבדוק האם קיבל עליו באמת עול תורה ומצוות? ומה יהיו התוצאות המעשיות במציאות של גר שחזר לסורו לעבודה זרה?

האם הגויים החיים בקרבנו באמת מעוניינים להתגייר?

מדוע אמרו חז"ל קשים גרים לישראל בנגע צרעת?
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה