close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

סקר- האם ראש הממשלה צריך להתפטר במקרה של כתב אישום?

מערכת שורשה אדר א, תשעט10/02/2019

מסקר חדש שנערך על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה לקראת כנס בשבע ירושלים ה-16 עולה כי 34.1% מהציבור הדתי-חרדי חושב שנתניהו אינו צריך להתפטר גם במקרה של הגשת כתב אישום.

תגיות:
נושא חקירות ראש הממשלה לא יורד מסדר היום, ולאחר שתוצאות הפריימריז בליכוד הראו כי מתפקדי הליכוד לא התחשבו בהמלצותיו של נתניהו להצבעה, מעניין לראות כי במידה ויוגש כתב אישום 41.1% מכלל אוכלוסיית ישראל חושבים שהוא צריך להתפטר. בעוד כחודשיים יערכו הבחירות ובכנס בשבע ירושלים ה-16 תוכלו לשמוע את המועמדים בראיונות אישיים ובפאנלים השונים.

עפ"י סקר שנערך ע"י מכון גיאוקרטוגרפיה לקראת כנס ירושלים ה-16 של קבוצת 'בשבע' עולה כי רק חלק קטן (20.5%) מהאוכלוסייה היהודית בישראל חושב שראש הממשלה לא צריך להתפטר במקרה של כתב אישום. אצל האוכלוסייה הערבית המצב
הרבה יותר מובהק ורק 4% חושבים שראש הממשלה צריך להישאר בתפקידו במקרה של כתב אישום. 53% מהציבור הערבי חושבים שראש הממשלה צריך להתפטר בכל מקרה.

המחקר נערך במסגרת סקר אינטרנטי בקרב מדגם מייצג של 506 משיבים בגילאי 18 ומעלה, המהווים מדגם ארצי ומייצג של אוכלוסייה זו במדינת ישראל (מגזר יהודי ומגזר ערבי נדגמו כחלקם באוכלוסייה). הסקר בוצע במהלך השבוע האחרון של חודש ינואר 2019 כאשר טווח השגיאה הסטטיסטית המרבית במדגם המייצג הוא 4.4% + ברמת מובהקות סטטיסטית של 95%.
להלן השאלות והתשובות המלאות:
במידה ומחליטים על הגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה, האם בנסיבות אלו הוא צריך או לא צריך להתפטר מתפקידו?

התשובות באחוזים
1. צריך להתפטר בכל מקרה 41.1%
2. צריך להתפטר רק אם יורשע במשפט 29.8%
3. לא צריך להתפטר 17.4%
4. לא יודע 11.7%
סה"כ 100%

כנס ירושלים של קבוצת בשבע עוסק במגוון נושאים העומדים על סדר היום הציבורי, בין הנושאים הבולטים אשר ידונו השנה בכנס: יש לנו מדינה לנהל- מנכ"לי משרדי ממשלה מרכזיים בשיח על אתגרי הייבוש והמימוש של מדיניות משרדיהם. מחרד"ל עד ליברל – המשותף והמפריד בין גוונה השונים של הציונות הדתית, האם למרות מגוון תת הזרמים בציבור הדתי-לאומי עדיין ניתן לראות בו ציבור אחד? מי שלח את הזקנה למסדרון? - המשבר בבתי החולים הציבוריים. מה עושים עם עזה? – מה האלטרנטיבות לשלטון החמאס? האם לגיטימי לצפות מתושבי יישוב הדרום להתרגל לחיים תחת אש? ההתנתקות, טובה או לא?. פולמוס ההדתה – האם יש חשיפה מוגזמת של חילונים לתכני יהדות במערכת החינוך ובצה"ל? מה גרם להתנגדות להדתה שקמה בשנים האחרונות?. קמפיין METOO – והשיימינג ברשתות החברתיות- יתרונות וחסרונות של "השיימינג" בתקשורת וברשתות החברתיות, עד כמה הפרסום הוא כלי יעיל להרתעת עבריינים ולשיקום הנפגעות? האם לגיטימי להאשים בלי להיחשף? והאם ראוי לפרסם סיפורים מלפני עשרות שנים.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה