close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מהו ביטוח תאונות אישיות?

מערכת שורשכב אייר, תשעה11/05/2015

לא מעט סוכנויות וחברות מציעות כיום ביטוח תאונות אישיות, והפוליסות משתנות בתנאיהן. לכן, כדאי לשים לב למספר קריטריונים מרכזיים

תגיות:
החיים אינם נטולי סיכונים, ולמעשה אנשים רבים נפגעים מדי שנה בנסיבות שונות בבית ובדרכים. לצד הכאב הפיזי, במקרים מעין אלו עלולים האדם ומשפחתו גם להידרש להוצאות כספיות על טיפולים, ולעמוד בפני מצב כלכלי קשה עקב אובדן פרנסה, נכות ואף מוות. מקומו של ביטוח תאונות אישיות הוא לתת מענה וסעד כלכלי למבוטח ולמשפחתו, על ידי השתתפות בהוצאות ומתן פיצויים כספיים ודמי גמול כאלו ואחרים.

אילו כיסויים מעניקה הפוליסה
לצד ההבדלים שקיימים בין החברות הסוכנים השונים, מרבית הפוליסות הקיימות בשוק מורכבות מהכיסויים הבאים:

סיעוד – מתן פיצויים בתשלום חד פעמי עבור מבוטח המצוי במצב סיעודי עקב תאונה.
מוות – מוטבי המבוטח מקבלים פיצוי בתשלום חד פעמי עקב מותו.
אשפוז – כיסוי כספי של ההוצאות הכרוכות באשפוז בבתי חולים, עם הגבלה לתקופה מקסימאלית.
פינוי – כיסוי ההוצאה על פינוי באמבולנס אל בית החולים ממקום התרחשות התאונה.
נכות – פיצוי המוענק כתשלום חד פעמי עקב נכות חלקית או מלאה.
טיפול פסיכולוגי – השתתפות בעלות הטיפולים הנדרשים לשיקום המבוטח בגין האירוע.
פציעות – פיצוי כספי על חבלות שונות כמו כווית, שברים ובעיות ראייה, שמיעה ודיבור.
היעדרות מעבודה – כיסוי חלקי של הנזק הכלכלי שנגרם למשפחה עקב היעדרות המבוטח ממקום עבודתו.
חשיבותו של הביטוח

למעשה, חלק גדול מפעילויות היומיום של בני המשפחה כבר מכוסה בביטוחים שונים, כדוגמת ביטוח תלמידים התופס לגבי פעילויות במסגרת בית הספר, וביטוחים פרטיים וממלכתיים הקשורים במקום התעסוקה. יחד עם זאת, ביטוחים אלו אינם מכסים באופן הולם את מסגרת הבית הפרטי ואת הפעילויות המתקיימות בו. מספר דוגמאות שכיחות הינן נפילה מסולם בעת ביצוע עבודות בבית, התחשמלות ממכשירים שונים, והחלקה על רצפה רטובה. במקרים אלו עלולים המבוטח ומשפחתו למצוא את עצמם בפני שוקת שבורה במקרה הרע, ובמקרה הטוב יותר עם כיסוי מינימאלי. ואולם, הנזקים הכרוכים בתאונות מעין אלו עלולים להיות גבוהים ביותר, ולהגיע בקלות למאות אלפי שקלים. על כן, פוליסת תאונות אישיות היא הדרך הטובה ביותר להבטיח את כלכלת המשפחה באופן מקיף.

איך בוחרים ביטוח מתאים?
לא מעט סוכנויות וחברות מציעות כיום ביטוח תאונות אישיות, והפוליסות משתנות כאמור בתנאיהן. לכן, כדאי לשים לב למספר קריטריונים מרכזיים בטרם קובעים אצל מי להיות מבוטחים. ראשית, יש לבדוק את ההגדרות המדויקות באשר לסוג הכיסוי ונסיבותיו, כדוגמת אובדן כושר עבודה מלא או חלקי, וכיסוי תאונות דרכים בהן המבוטח לא היה הנהג. שנית, יש לבחון את גובה הפיצויים הכלולים בפוליסה ואופן חישובם, כגון אחוזי הנכות של הביטוח הלאומי, קביעה של החברה המבטחת או היעדר קביעה של אחוזי נכות. לבסוף, יש לתת את הדעת על תוקפה של פוליסת הביטוח, ולבחון מהו פרק הזמן שבו ניתן להגיש תביעות בגין מקרים של אובדן כושר עבודה, נכות ומוות.
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה