close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הרבי הרי"צ על שלום בית

מערכת שורשב אדר, תשעג12/02/2013

מכתב מהרבי הרי"צ, האדמו"ר השישי של חב"ד, בנושא שלום בית. מעניין ושווה קריאה.

תגיות:
מכתב מאחד האדמורים על שלום בית
צילום: המכתב המצולם אינו בדווקא זה המצוטט המאמר
נתגלגל לידינו המכתב הבא מהרבי הרי"צ (האדמו"ר השישי של חב"ד) בנושא שלום בית. מכתב מעניין עם גישה מיוחדת. שווה קריאה.

"לפני נסיעתי מריגא, בקשתי כמה פעמים לטלפן אליך, אך את לא היית בבית. אחר כך הייתי עסוק מאד, ופשוט היה בלתי אפשרי מצידי להקדיש את הזמן הדרוש, לדבר איתך על מה שרציתי לומר לך.

במלים קצרות אומר לך, שחיי המשפחה דורשים מהאיש, ועוד יותר מהאשה, יתר שימת לב ויחסים כנים של מסירות ועדינות, שזה חייב לעלות בהרבה זמן ואנרגיה.

על פי תורתנו הקדושה ועל פי שכל הבריא אין בחיים האנושיים כחיי התורה האמיתיים, היפים והסוציאליים, שאפילו מצות כיבוד אב ואם, מפנה את מקומה אצל האדם במדה מסוימת, עבור המצוה של חיי המשפחה.

חיי משפחה נכונים על פי התורה דורשים הבנה, מאמץ, מסירות, סבלנות, טוב לב, נקיון, נינוחות, הופעה מסודרת, מצב רוח שמח, הסברת פנים והנהגה ידידותית.

כך צריכים לנהוג שניהם, הבעל והאשה. אך לרוב זה תלוי באשה, כפי שכתוב חכמות נשים בנתה ביתה- את הבית בונה האשה.

השם בית, אינו מתיחס לבנין או מקום מגורים, אלא כוונתו למושב האדם באופן כללי, כמו שכתוב "כתפארת אדם לשבת בית". זאת אומרת, לא רק הדירה הגשמית כפשוטה אלא גם הדרגא הרוחנית והמוסרית של הדירה, ועל דירה זו נאמר- חכמות נשים בנתה ביתה.

ודאי חייב כל אחד ואחד לקחת חלק בחיי הדת הקהילתיים, ומה שהאדם, ברוך ה', במצב טוב יותר צריך הוא להתמסר לכך יותר, אך ראשית הכל הוא- "בנתה ביתה"- לבנות את הבית הפרטי.

חייב אני לומר דבר שכואב לי מאד לאמרו: היה לי צער גדול מאד ולעת עתה, בנושא זה לא הוטב לי, ואל תתרעמו עלי על התבטאותי הישירה- מן הקלות בה אתם מעריכים את חיי המשפחה.

אתם עדין צעירים ולא מנוסים מדי, וודאי חסר לכם גם את הידע התורני הנדרש, וההסברים הדרושים, לדעת את החשיבות העליונה ביותר בחיים, של חיי משפחה, בחיי האדם ותולדותיו לדורי דורות.

הכל ללא יוצא מן הכלל, תורה ומצוות, בריאות, ילדים, פרנסה, לגרום נחת להורים ולידידים טובים, ולהיות אהוב ונחמד על הבריות- כמאמר "כל שרוח הבריות נוחה הימנו- רוח המקום נוחה הימנו" הכל תלוי בחיי משפחה נכונים.

הנני מברך אתכם שהשם יתברך יאיר אצלכם את ההבנה, ויעיר את לבבכם, להבין כל מה שדיברתי אליכם. כל זאת תחדירו היטב במוחכם ולבכם, על מנת לקיים זאת בהצלחה.

והשם יתברך יחזק את בריאותה ובריאות ידידי הנעלה בעלה שיחי' וישמח את לבבם בזרעא חיא וקיימא ויתן לכם פרנסתכם בהרחבה גדולה בגשמיות וברוחניות,

המברכה. "

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה