close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שמואל ברונר ואלי הרצליך למילות הינוקא "עיני תמיד"

מערכת שורשטז אדר, תשפג09/03/2023

שמואל ברונר & אלי הרצליך שרים אליעזר שוובר: "עיני תמיד"

תגיות:
הפתק של הינוקא
אליעזר שוובר ("המעוררים"), ומי שחתום על עשרות לחנים ישיבתיים, שחרר לרגל חודשי תשרי שירים חדשים, שירי ערגה וקדושה, שירים שנכתבו באווירה של ימים נוראים. ארבעה שירים כבר שוחררו ושר אותם שלמה כהן, השיר החמישי ברשימה הוא עיני תמיד, שיוצא בשבוע בו מתקיימת תענית אסתר וימי הפורים – שידועים כימים גדולים המסוגלים לרחמים. את השיר הפעם שרים בכישרון וברגש שמואל ברונר & אלי הרצליך.

הסיפור שמאחורי השיר, מרתק.
מלחין השיר נחשף לאמירה של
הרב הינוקה שיש סגולה גדולה באמירת הפסוקים האלה המעוררים רחמי שמיים, הוא פנה אל הרב הינוקה כדי ללמוד על המקור לסגולה. הרב השיב:

בעניין שאלתך אשר שאלת מעימי מה העניין לומר אלו הפסוקים.
הפסוקים מעוררים רחמים בשמים והם כוללים את כל תלאותיהם וצרותיהם וצפיותיהם של ישראל לישועה.
וכשאומרים אותם מעוררים רחמים גדולים בשמים.
ויהי רצון שנזכה לחיים טובים והשפעות טובות מתוך שמחה וטוב לבב ברכה והצלחה וכל טוב סלה
מנאי הקטן בישראל, שלמה יהודה בארי

שוובר שאל אם יש עניין להפוך את אוסף הפסוקים לשיר, והרב ענה שיש עניין גדול. אליעזר התיישב להלחין את הפסוקים וביקש משמואל ברונר ואלי הרצליך לשיר את היצירה, התוצאה המרשימה, לפניכם..
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה