close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מבט "פשוט"? על מדרש... פרשת שמות

הרב יניב חניאיז טבת, תשפג10/01/2023

פרשת שמות- הפרשן "חידושי הרש"ש" על הדף מביא הסבר למדרש שלפחות לי הבהיר והראה עד כמה אנחנו יכולים לעיתים לאבד את היכולת לראות דברים בתנ"ך כפשוטם...

תגיות:
אגם
צילום: www.jewish-photos.com
המדרש, הדי קצר, שעוסק בהולדת משה די מוכר לכולם מפירושיו של רש"י על הפסוקים. ובכל זאת, במדרש עצמו, כפי שהוא מופיע בבראשית רבה, ישנם מספר חידושים מעניינים- "ותרא אותו כי טוב הוא, תני ר' מאיר אומר: טוב שמו. ר' יאשיה אומר: טוביה שמו. ר' יהודה אומר: הגון לנביאות. אחרים אומרים: שנולד כשהוא מהול. ורבנן אמרי: בשעה שנולד משה, נתמלא כל הבית כולו אורה". ברור שהשאלה הבסיסית שבה עוסק המדרש היא השאלה מה הכוונה "ותרא אותו כי טוב הוא"... והוא מביא מספר תשובות,
אגם
צילום: www.jewish-photos.com
אולם נראה שיש הבדל בין שני סוגים של תשובות- על פי שתי התשובות האחרונות, ברור מה ראתה יוכבד שטוב אצל משה. אולם התשובות שמתרצות ששמו של משה בלידתו היה "טוב" או "טוביה", אינן עוסקות לכאורה בשאלה מה ראתה בדיוק יוכבד... ולכן גם אינן ממש מובנות כתשובה, איך ניתן לומר שפירוש הכתוב "ותרא אותו כי טוב הוא" הוא שמו של משה?

הפרשן "חידושי הרש"ש" על הדף מביא הסבר למדרש שלפחות לי הבהיר והראה עד כמה אנחנו יכולים לעיתים לאבד את היכולת לראות דברים בתנ"ך כפשוטם... הוא מסביר שהקושיה שהפריעה לחכמים היתה- "איך ניתן לומר שיוכבד הצילה את בנה רק בגלל שהיא ראתה שהוא טוב? האם נשים אחרות לא היו מצילות את הבן שלהם, גם אם הוא לא נראה "הכי טוב" בלידה?", לכן, לפי פירוש זה, אי אפשר לומר שפירוש הפסוק הוא "יוכבד ראתה שמשה טוב ולכן הצילה אותו" וממילא אין טעם לחפש מה היה טוב אצל משה. יוכבד הצילה את משה מכיוון שהוא בנה, וכל אם תציל את בנה במקרה כזה. ממילא דורשים חכמים שהמילה "טוב" היא שמו של משה ולא תיאורו. על פי דרשה זו, המילים "ותרא אותו כי טוב הוא", אינן הסבר להצלה שבאה בהמשך, אלא הן עומדות בפני עצמן- שמו היה טוב או טוביה... וחוץ מזה יוכבד עשתה הכל כדי להצילו.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה