close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

תמיכת ארגוני רבנים ברב קלונסקי

מערכת שורשטו אייר, תשעד15/05/2014

בעקבות הקנס שהושת על הרב קלונסקי בעקבות מילוי תפקידו הרבני, יוצאים רבני דרך אמונה בתמיכה גורפת

תגיות:
הרב איסר קלונסקי

בעקבות פסק הדין שחייב את הרב איסק קלונסקי והקנס שהושת עליו בערכאות לאחרונה, על כך שהורה לבנות שכונתו שלא להשתתף בחוג מחול נשי, משום שהמורה בחוג גרמה לפירוק משפחות בכך שחיה עם נשים מהשכונה אשר השתתפו עימה בחוג המחול. יוצא ארגון רבני דרך אמונה בתמיכה גורפת ברב. הרב ברוך אפרתי, העומד בראש הארגון, אומר שתביעה זו, שמומנה לדבריו על ידי ארגונים רפורמים, אומר שתביעה זו והחלטת בית המשפט הם רק סנונית ראשונה בהתערבות הבוטה ההולכת והגוברת של בתי המפשט והארגונים הרפורמים בעבודת הרבנות. היום זה הרב קלונסקי שנתבע על אמירה תורנית לבני קהילתו, מחר זה יהיה כל אחד ואחד תאיתני.

איגוד דרך אמונה קם בין היתר עבור מטרה חשובה זו- גיבוי הדדי לרבנים המצויים תחת התקפה של גורמים המבקשים לפגוע בהם ובתורתם מבית מדרשנו. בעקבות כך הארגון קורה לציבור לתרום לרב קלונסקי חלק מכספי הקנס (כ60,000 ש"ח) כדי שלא רק הוא יאלץ לעמוד בתשלום הנורא.

להלן נוסח המכתב שפרסמנו רבני דרך אמונה-

לא תגורו מפני איש

רבני "דרך אמונה" מביעים את תמיכתם בכב' הרב איסר קלונסקי אשר ממלא את תפקידו כרב שכונה בירושלים ללא דופי למעלה מארבעים שנה, ואשר הזהיר בעדינות את שומעי לקחו מפני חשש מפגיעה בקדושתה, בטהרתה ובשלמותה של המשפחה בישראל.

זהו תפקידו וחובתו של כל רב בישראל לעמוד בגאון וללא מורא ולרומם את הציבור ליראת שמים, אהבת תורה ושמירת ההלכה, ולהתריע ברבים על מכשלות העומדות בפני צאן מרעיתו.

הרב קלונסקי נתבע בערכאות על מילוי תפקידו הרבני. התביעה המשפטית נגדו  היא במימון ובהובלת התנועה הרפורמית, אשר שמה לה למטרה לרדוף את רבני ישראל הממלאים את תפקידם ובין היתר לתובעם בערכאות, על מנת להוריד קרנה של תורה בציבור, ולזלזל בערכם של הרבנים.

אשריך שנתפסת על דברי תורה

אנו קוראים לכלל רבני ישראל ולכל אוהבי התורה להפגין ערבות רבנית הדדית עם רב שכונת גבעת מרדכי בירושלים, ולהשתתף עמו בסכום שהושת עליו לשלם.

עונשו הוא עונש קולקטיבי לרבני האומה, על מילוי חובתנו הרבנית כפי הדרכת התורה ללא מורא.

לא ניתן לתנועה הרפורמית ושלוחיה להכתיב את מערכת הערכים בישראל, ולהשתיק את שלוחי דרחמנא, רבני ישראל די בכל אתר ואתר העושים עבודת קודש ימים כלילות.

                                                                                      בברכת התורה, 
                                                                                      רבני 'דרך אמונה'

 

הקנס הוא 60,000 ש"ח. לשותפות הדדית בתשלום: בנק לאומי, סניף בית הכרם מספר סניף 903, מספר חשבון 19440/77


 

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה