close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שמות פרק כח'

טז אדר, תשפא28/02/2021
פרק נא מתוך הספר תנ"ך על הפרק
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק נא מתוך הספר תנ"ך על הפרק

תגיות:

מאת: יאיר אפרת

פש(ו)ט הפרק:
הפרק עוסק בבחירת אהרון ובניו לכהנים ובציווי על עשיית בגדי כהונה.?הקב"ה מצווה את משה להבדיל את אהרון ובניו משאר עם ישראל לכהן בעבודה בבית ה'. ומצווה את חכמי הלב לעשות לאהרון הכהן הגדול בגדים מיוחדים. שהם: חושן, אפוד, מעיל, כתונת, מצנפת ואבנט (וציץ שיוזכר בהמשך). אותם יעשו מחוטי זהב, צמר בשלושה צבעים (תכלת, ארגמן ותולעת שני) ופשתן (שש).?האפוד – עשוי באומנות מיוחדת (מעשה חושב), מחוטי זהב מעורבים בשלושת סוגי חוטי הצמר, ופשתן. לאפוד מחוברים שתי כתפיות, שעליהן מונחות שתי אבני שוהם, שבהן חרוטים

שמות בני ישראל. ועל ידי שאהרון ילבש את האפוד שמותיהם וזכויותיהם יזכרו לפני ה'. חושן המשפט - אריגתו תיעשה בדומה לעשיית האפוד, צורתו כמלבן מקופל, אורכו ורוחבו זרת (חצי אמה, 24 ס"מ). ובו קבועים שנים עשר אבנים יקרות, שמסודרות בארבעה טורים. גם באבנים הללו חרוטות שמות בני ישראל. ומקום החושן הוא על לב אהרון. מעיל האפוד - רקום מתכלת בלבד. בשוליו יש רימוני צמר ופעמוני זהב שירעישו כדי שישמע קולו של הכהן הגדול בבואו וצאתו מהקודש. וכך זה דרך כבוד, כמי שנכנס ויוצא מהמלך. הציץ – כמין כתר מזהב, עליו חרוט  " קודש לה' ", ואותו קושרים על מצח הכהן הגדול בעזרת פתיל תכלת.        מתחת לכל אלה תהיה הכתונת, עשויה מפשתן ורקומה במשבצות. ועל ראש הכהן הגדול תהיה מצנפת, שגם היא עשויה מפשתן. ובנוסף: אבנט –חגורה רקומה ארוכה מאוד (32 אמה). ומכנסיים קצרות שיהיו מתחת לכתנת לצניעות. אח"כ ה' מצווה על עשיית ארבעת הבגדים של הכהנים הרגילים: כתנת אבנט מגבעת ומכנסים. ומצווה שמשה יקדש את הכהנים וימשח אותם.?הקב"ה מצווה את הכהנים ללכת עם הבגדים במקדש ובעבודה, ומתרה שכהן שעבד ללא בגדים אלו חייב מיתה בידי שמים.

מעמיקים מבט:
הגמרא (ערכין טז.) לומדת מסמיכות פרשיית בגדי הכהונה לפרשיית הקורבנות (שבפרק הבא), שבגדי הכהונה מכפרים על עוונות בני ישראל כמו הקורבנות. לעצם לבישת בגדי הכהונה על ידי הכהן הגדול שליבו לב כל ישראל, יש ערך עליון של טהרה וכפרה אף שלא נעשה כל מעשה אקטיבי. והגמרא מפרטת את הכפרה הייחודית לכל בגד על פי תכונתו ומיקומו: הכתונת מכפרת על שפיכות דמים, המכנסיים מכפרים על גילוי עריות, המצנפת מכפרת על גאווה, והאבנט מכפר על הרהורי אסורים שבלב. החושן מכפר על דינים מעוותים, האפוד מכפר על עבודה זרה, המעיל מכפר על לשון הרע, והציץ מכפר על עזות פנים וחוצפה.?שנזכה בקרוב לראות את הכהן הגדול משמש בשמונה בגדים בבית המקדש ברוב פאר והדר! אשרי עין ראתה כל אלה!?

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה