close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שמות פרק מ'

טז אדר, תשפא28/02/2021
פרק סג מתוך הספר תנ"ך על הפרק
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק סג מתוך הספר תנ"ך על הפרק

תגיות:
פש(ו)ט הפרק: המסכם:
הקמת המשכן

(א-טז) ה' מצַוה על סדר הקמת המשכן:

א. להכניס את הכלים אל קודש הקודשים ולסגור עם הפרוכת.

ב. להכניס את הכלים למשכן ולסגור עם המסך.

ג. להכניס את הכלים למקומם בחצר, ולסגור את החצר והמסך.

ד. לקדש הכל על ידי משיחה בשמן המשחה.

ה. להכין ולקדש את אהרון ובניו.

(יז-לג) משה מקים את המשכן ביום א' בניסן, כמעט שנה לאחר יציאת מצרים.

(לד-לה) השכינה יורדת ושורה על המשכן.

(לו-לח) בני ישראל נוסעים וחונים על פי עמוד
הענן, ובלילות מאיר להם עמוד האש.

מעמיקים מבט- הרב שלמה אבינר:
הענן - שיא השראת השכינה

ובסיום הספר: "ויכס הענן את אהל מועד וכבוד ד' מלא את המשכן". כבוד ד' מתגלה בענן, כאברהם שראה ענן קשור על ההר. לאחר פרשת החשבונות המציאותיים המפורטים, באה עלייה אל הענן. אנחנו רוצים להיות ריאליים, אבל גם "בעננים". אנו רוצים את הירידה לפרטי החיים, אבל גם את התוכן ההווייתי-הנשמתי-האידאלי של המציאות המתגלה בענן, מדרגה אלוהית עליונה שמעל לאדם.

אבל אי-אפשר לגשת, "ולא יוכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ד' מלא את המשכן". מדרגת "הענניות" היא מעבר ליכלתו של האדם. כתוב אחד אומר: "ובבא משה בתוך הענן", ואילו כתוב שני אומר: "ולא יכול משה לבֹא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן". מה הפתרון לסתירה זו? "מלמד שתפסו הקב"ה למשה והביאו בענן" (יומא ד ב). הכניסה למדרגת "הענניות" מתאפשרת על-ידי תפיסה אלוהית, על-ידי הדרכה אלוהית מיוחדת של התעלות, לפי שאין כוח בנבראים לקבל את מהות הנצח כמות שהוא, הקדוש-ברוך-הוא מצטמצם ומגביל עצמו בזמן ובמקום לאפשר אחיזה בנצח. משה הבא בענן, אינו מתעלה בזכות עצמו אלא בזכות ישראל, כדברי 'הכוזרי': התורה לא ניתנה לעם-ישראל בזכות משה, אלא להיפך: משה מקבל התורה בזכות ישראל (כוזרי ב נו). וכן בפרשת 'וארא', בגילוי שם ד': "וארא אל אברהם... באל שדי ושמי ד' לא נודעתי להם... לכן אמור לבני ישראל אני ד'" (שמות ו ג-ו). ד' מתגלה לאבות ב"אל שדי", לפי התגלותו במעשיו, ואילו כאן הוא מתגלה בשם ד': אמיתת מציאות (עיין רש"י שם ו ג). משה נשלח לגלות זאת לבני ישראל, ד' מתגלה לעם, למדרגה הלאומית, ולא למשה כאישיות יחידה אלא כמנהיג העם. אם כן, עם-ישראל כולו נמצא בענן. זו המסקנה האחרונה. הגענו לתכלית שצוינה כבר בקריעת ים סוף: "מכון לשבתך פעלת ד'" (שמות טו יז). הגענו לפגישה עם כבוד ד', לשיא ההופעה של השכינה המתגלה "בענניות" העליונה, ומתוך כך: חזק חזק ונתחזק!
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה