close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

צפירה מצרפת ומאחדת

הרב דוד לחיאניב אייר, תשעה21/04/2015

הרב דוד לחיאני על משמעותה הקדושה של הצפירה ועל תפקידה המאחד

תגיות:
דומיה. קדושה. אחדות.

 

דומיה פותחת את יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה.

כל עם ישראל מתיחדים עם הקדושים,שמסרו נפשם, שאין מי שיכול לעמוד במחיצתם מפאת גודל קדושתם וטהרתם.

מתיחדים ומאוחדים כולנו בעמידה בדומיה.

בדומיה כולנו שובתים והכל שובת ,לא אוכלים לא עובדים, לא עסוקים במאומה ,כל העסקים שובתים גם הפלאפל והפיצה גם הבנקים והבורסה, גם המכוניות בכבישים,גם אמצעי התקשורת,הכל עוצר הכל דומם אין גשמיות בדקות של הדומיה.

כל עם ישראל מאוחד יום אחד בשנה באותן דקות שאין דומה להם, אחדות נדירה חד פעמית בשנה שכל העם הנפלא הזה, כולנו עושים פעולה כל כך קדושה, בתיאום נפלא, בין כל הרשויות והגורמים במדינה ובתפוצות ישראל,תיאום ודיוק מאחד שאין לו אח וריע בכל השנה.

לכן דקות הדומיה האלה הן כל כך שמימיות, כל כך מרוממות, כל כך קדושות.

כל העם מקשיבים לדומיה ומקשיבים לקולות הכי פנימיים, הכי נשגבים והכי טהורים של כל יהודי ויהודיה, שנותנים לקול הפנימי והעמוק ביותר שלהם לומר את דברו, מבלי להוציא הגה מהפה, לכן הדקות האלה כל כך מאחדות, ומזככות, ומטהרות ומצרפות את כולנו, כאיש אחד בלב אחד,אשרי העם שככה לו.

אשרי העם שכל הקדושים שמסרו נפשם למענו העניקו לכולנו דקות דומיה קדושות לזכרם, וזכרם מאחד ומקדש ומצרף את כולנו להיות אחד.

הדומיה הזו היא מנהג שעם ישראל למד מאהרון הכהן שתגובתו על מות שני בניו הקדושים היתה "וידום אהרון"

דומיה זו קדושה עליונה יש בה.
דומיה זו אחדות נדירה יש בה.
דומיה זו רוחניות נשגבה יש בה.
דומיה זו אמונה טהורה יש בה.

הכרת הטוב אדירה יש בה.
זכירת עמלק לדורותיו יש בה.
נשיאה בעול ובצער יש בה.
אהבת הריע והזדהות יש בה.

בדומיה זו כולנו כאחד שותקים.
בדומיה זו כולנו כאחד רוחניים.
בדומיה זו כולנו כאחד שובתים.
בדומיה זו כולנו כאחד קדושים.

כהכנה לעמידה בדומיה בשעת הצפירה אפשר לומר:
הריני מתכוון בעמידתי בדומיה להתיחד עם כל חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה שמסרו נפשם על קידוש השם וזכו למעלת קדושים וטהורים שאין מי שיכול לעמוד במחיצתם.

והריני כולל את עצמי באחדות אחת עם כל עם ישראל,שכולנו מאוחדים כעת בהתיחדות זו,ופורשים מכל עיסוק גשמי ומכל דיבור ומקבלים עלינו מצוות ואהבת לריעך כמוך,ומצוות נשיאה בעול והשתתפות בצער משפחות הקדושים, ומצוות זכור את אשר עשה לך עמלק, ומצוות וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל,ומצוות הכרת הטוב לקדושים שמסרו נפשם למען עמנו ולמען ארצנו.

ויהי רצון שזכויות אלה יעמדו לאחינו ואחיותנו הקדושים שמסרו נפשם.
זכותם תגן עלינו .אמן.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה