close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מיום ראשון- תקנות בנושא אופניים חשמליות

מערכת שורשח תשרי, תשעה02/10/2014

בעקבות כניסת התקנות החדשות הנוגעות לאופניים חשמליות ביום ראשון הקרוב, יא תשרי, מפרסמת המשטרה את התקנות הנוגעות לאופניים אלו

תגיות:
בעקבות כניסת התקנות החדשות הנוגעות לאופניים חשמליות ביום ראשון הקרוב, יא תשרי, מפרסמת המשטרה את התקנות הנוגעות לאופניים אלו-

1 .רקע:
א. בתאריך 27/9/14 נכנס לתוקפו התיקון לתקנות התעבורה, בנוגע להסדרת השימוש באופניים עם מנוע עזר.

אופניים עם מנוע עזר הוגדרו כאופניים בעלי שני גלגלים... שמותקן בהם מנוע חשמלי... וההספק המרבי של המנוע אינו עולה על 250 ואט ומהירות הנסיעה מוגבלת עד 25 קמ"ש.

ב. גיל הרוכבים המותר הינו 14 שנים ומעלה.

עוד נקבע כי מגיל 14 שנים ועד גיל 16 שנים, לא תותר רכיבה אלא בשבילי אופניים המיועדים לכך.

ג. במקביל בימים אלה מתגבשת הצעת חוק פרטית, שעניינה חובת חבישת קסדה של רוכבי אופניים עם מנוע עזר גם בכבישים עירוניים.

ד. לאור הסדרת התקנות, הוחלט במשרד התחבורה ובמשטרת ישראל לפעול במספר מישורים על מנת לאפשר רכיבה בטוחה של המשתמשים באופניים עם מנוע עזר והכל מבלי לפגוע במשתמשי הדרך האחרים.

משרד התחבורה פנה למשרד הכלכלה, על מנת לתגבר את האכיפה על מכירת אופניים חשמליים, באמצעות פקחים של המשרדים, שיוכשרו לטובת העניין .

 

2. אכיפה:
אגף התנועה של משטרת ישראל פועל על פי מדיניות, שביסודה תעדוף אכיפת עבירות ה"מסכנות חיים", גורמות לתאונות דרכים והמסכנות את משתמשי הדרך.

אגף התנועה מנתב את פעילות האכיפה, בכבישים מסוכנים בינעירוניים ועירוניים וברחובות בהם אירעו מספר רב של תאונות דרכים במגמה רב שנתי, על סמך ניתוח נתונים, שעות ומוקדים של תאונות דרכים ונפגעים.

מדיניות האכיפה, נדונה בבג"ץ "קופלמן", שם נקבע כי, משטרת ישראל הינה הגורם המחליט ומתעדף פעילות אכיפה וזאת לאור המשאבים העומדים לרשות המשטרה והצורך לנקוט באכיפה במוקדי סיכון להולכי רגל ולמשתמשים בדרך.

מדיניות אגף התנועה הנחתה את שוטרי משטרת ישראל, לשקול אכיפה של איסור רכיבה על גבי מדרכות, ככל שיש בדבר סיכון ממשי, להולכי רגל וכאשר עבירה כזו נגלית לנגד עיניהם.

מתחילת השנה לא ניתנו דוחות כנגד רוכבי אופניים, אשר רכבו על המדרכות מבלי שגרמו לתאונת דרכים או ביצעו עבירה נוספת המסכנת את המשתמשים בדרך.

יחד עם זאת, לאור ריבוי השימוש באופניים עם מנוע עזר, מתגבשת בימים אלה באגף התנועה מדיניות אכיפה, שתביא לידי ביטוי את כלל ההיבטים הנוגעים לתיקון התקנות ובין היתר גיל המשתמשים, מיקום הרכיבה המותרת ואופן שימוש בכלי רכב זה.

יודגש כי משטרת ישראל תמשיך במדיניות התיעדוף וזאת על מנת לשמור על ביטחונם של משתמשי הדרך.

לאור העובדה כי, מדובר בתופעה אשר גורמת לאי נעימות ואף פוגעת לעיתים באיכות חייהם של הולכי הרגל הצועדים על המדרכה, הוחלט להסמיך את פקחי הרשויות המקומיות לעסוק באכיפה הנוגעות לרוכבי אופניים עם מנוע עזר ובימים אלה מתגבש תיקון חקיקה בנושא.

 

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה