close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

פריט שואה נדיר ביותר- "כל גיליונות עיתון גטו לודז' – ליצמנשטט".

מערכת שורשטו שבט, תשפ10/02/2020

לא מופיע בספריה הלאומית ולא ביד ושם. עיתון מגטו לודז' געטא = צייטונג. כרך גליונות מהגליון הראשון עד 12. לודז', תש"א 1941, 50 עמ

תגיות:
הפריט המרגש עומד כעת למכירה בבית המכירות ברנד בבני ברק בל' בשבט תש"פ.

גיליונות "עיתון הגטו" יצאו לאור על פי הוראת מרדכי - חיים רומקובסקי "זקן היהודים" בגטו ליצמנשטט - שמה הגרמני של העיר לודז'.

הגיליון הראשון של עיתון גטו לודז', יום ו', 7 במארס 1941. המחיר: 10 פפניג.

חלק מהנכתב בגיליון הראשון:

"החל מהיום מתחיל להופיע בגטו עיתון ביידיש בשם "עיתון הגטו".

"העיתון ישתדל למסור מידע לתושבי הגטו על כל המתרחש בגטו ולהסביר לתושבים בדיוק מה מותר לעשות בגטו ומה אסור.

"העיתון יטיל אור על כל
הבעיות בעניין תזונה, עבודה וכו'.

"העיתון לא יאפשר לחורשי רע ולמספרי רכילויות, המפיצים סיפורי בדים בלתי אחראיים, הגורמים רק כעס וחוסר שקט בקרב האוכלוסייה.

"העיתון יביא רק את הידיעות המתאימות לאמת הטהורה.

"העיתון יקדיש מקום רב להתרחשויות החשובות שהגטו צפוי להן.

"העיתון יעמיד אל עמוד הקלון את הגנבים ואת אלה המנצלים את משרתם לרעת תושבי הגטו. עיתון הגטו יפרסם את שמותיהם של כל הנידונים בבתי המשפט שלי ואת כל אלה שייענשו מנהלית על ידי .עיתון הגטו יילחם ללא רחמים בשחיתות ובשיטת הפרוטקציה בכל מחלקותיי. בהזדמנות זו אני מזכיר את חמשת הסיסמאות אותן טבעתי בעת כניסתנו לגטו, דהיינו:1 . עבודה .2 . לחם .3 .דאגה לחולים. 4. השגחה על הילדים. 5. שקט בגטו.

"על בסיס סיסמאות אלה ביססתי את פעולתי הנוכחית ואמשיך לפעול באותה רוח, מבלי לשים לב למפריעים חורשי רע מכל צד שהוא. מתוכניתי הנ"ל לא אזוז כחוט השערה."
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה