close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הממשלה הבאה חייבת להסדיר את הייעוץ המשפטי שלה

מערכת שורשג אייר, תשעה22/04/2015

לקראת ממשלה חדשה- חייבים להסדיר את תפקיד היועצים המשפטיים

תגיות:
נציגי הליכוד החלו לשרטט את קווי היסוד של הממשלה הבאה יחד עם השותפים האפשריים לקואליציה. במהלך תקופת הבחירות הועלתה בין היתר בעיית המשילות וכן עלה לסדר היום יחסי הממשלה והכנסת עם מערכת המשפט.

התנועה למשילות ודמוקרטיה העוסקת בחיזוק מעמד נבחרי הציבור ופועלת להסרת כשלי המשילות פנתה לראשי המפלגות ולנציגים השותפים למשא ומתן והסבירה את החשיבות באימוץ שורת המלצות להסדרת מעמד הייעוץ המשפטי לממשלה.
ראשי המפלגות נקראים להבטיח כבר עכשיו את פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה. מדובר בהצעה לה קיימת הסכמה רחבה שנובעת מהבנה כי נבחר ציבור אינו יכול לקבל או לדחות בנקיות דעת חוות דעת שנועדה לייעץ, כשאותו יועץ יכול להעמידו לדין. "המצב כיום אינו הולם משטר דמוקרטי" נכתב.
עוד ממליצה התנועה למשילות כי בשונה מהמצב כיום, יועץ משפטי למשרד ממשלתי יהיה איש אמונו של השר הממונה ותפקידו יוגדר כ'משרת אמון' בדומה  למשרת המנכ"ל. מנהל התנועה יהודה עמרני מסביר כי בשנים האחרונות אנו נתקלים במקרים בהם עמדת השר והמשרד הממשלתי אינה זוכה לייצוג הולם בבתי המשפט מכיוון שהיועץ המשפטי למשרד כפוף ליועץ המשפטי לממשלה ולא לשר, מציאות שלא פעם אינה מאפשרת למשרד הממשלתי את האפשרות הבסיסיות לייעוץ משפטי וייצוג המתאים למדיניות השר והמשרד.
במסמך העקרונות שנשלח בין היתר לאנשי הליכוד המנהלים את המשא ומתן, יריב לוין וזאב אלקין, מוצע עוד כי הממשלה תהיה רשאית לייצוג משפטי עצמאי במקרים בהם תבחר בכך. עו"ד התנועה למשילות ודמוקרטיה שמחה רוטמן אומר כי הסעיף הזה קריטי לקיום מדיניות הממשלה."לעיתים המייצג מביא בפני השופטים עמדה הפוכה מרצון הממשלה וחוסר ההיגיון הזה חייב לקבל מענה".
רוטמן מסביר כי "יתכן ומסיבות שונות, מוצדקות או שאינן מוצדקות, הממונה על ייצוג הממשלה בערכאות אינו מעוניין לייצג את העמדה המסוימת או שאינו שלם מצפונית ומקצועית עם אותה עמדה. על כן, לא ראוי ולא נכון לכפות על בעל תפקיד לעשות מלאכה זו בניגוד לעמדתו או נטייתו האישית. מלבד זאת, כמעט ואין תועלת מקצועית בייצוג עמדה כשהדבר נעשה בכורח".
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה