close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

קריטריונים לסוכה כשרה

מערכת שורשיג סיוון, תשעט16/06/2019

כדי לשמור על מצוות החג ולשבת בסוכה כשרה עלינו לוודא כי היא עונה על מספר קריטריונים שנפרט בהמשך הכתבה, במידה ואתם מעוניינים לחסוך מעצמכם את הטרחה תוכלו תמיד לרכוש מאיתנו סוכה כשרה קומפלט

תגיות:
להלן הקירטריונים לסוכה כשרה:

נעשתה לשם מצווה
יש לשבת בסוכה שהוכנה במיוחד עבור קיום המצווה. כלל זה מתייחס בעיקר לסכך, ולכן ניתן להשאיר את קירות (דפנות) הסוכה במשך השנה כולה, ולקראת החג לסכך אותה. במידה והסכך נותר לעמוד במשך השנה כולה, יש להסיר אותו לפני החג ולהניח אותו שוב, ובכך להכשירו לקיום המצווה.

סדר הבניה
יש לבנות קודם את הדפנות ורק לאחר-מכן את הסכך. אם הסכך קדם לדפנות, הסוכה תהיה פסולה. בכדי שתהיה לנו סוכה
כשרה, יש להסיר את הסכך ולהניח אותו מחדש

קירות הסוכה הדפנות
בשביל סוכה כשרה יש להשתדל לבנות סוכה אשר יש בה 4 דפנות. במידה ולא ניתן לעשות זאת, ניתן לצאת ידי-חובה בסוכה בעלת שתי דפנות ודופן שלישית ברוחב מינימום של כ-32 ס"מ. אך זאת בתנאי ששתי הדפנות המלאות צמודות אחת לשנייה ולא מקבילות. במקרה ששתי הדפנות המלאות מקבילות, מוצבות אחת מול השנייה, הדופן השלישית צריכה להיות ברוחב של 56 ס"מ לפחות.

חומרים מותרים לבניה
ניתן לבנות את הדפנות מכל חומר שהוא, ובתנאי שהדפנות יעמדו ברוח רגילה. ניתן גם להשתמש בקירות קיימים (כמו חניה, מרפסת לא מקורה וכדומה).

גובה ורוחב
על הסוכה להיות לפחות בגובה 82 ס"מ, וגובהה לא יעלה על 9.60 מטר
המינימום הנדרש בשביל סוכה כשרה הינו 56 ס"מ על 56 ס"מ.
הסכך עשוי מצמחיה לא מעובדת. לא כל דבר יכול לשמש כסכך
הסכך עשוי מצמחיה לא מעובדת. לא כל דבר יכול לשמש כסכך

מה יכול לשמש כסכך
יש לכסות את הסוכה בסכך, שהוא צמחיה לא מעובדת. רבים משתמשים בקני-סוף, ענפי דקל או במחצלות סכך.
ניתן להשתמש במחצלות סכך רק אם נועדו לסיכוך (מחצלות שנועדו לישיבה, שינה וכדומה – פסולות)
ענפים מחוברים לעצים לא יכולים לשמש כסכך.
יש לשים סכך בכמות מספקת כך שכאשר יושבים בסוכה בשעות הצהריים הצל יגבר על אור השמש
יש לוודא כי הסכך מפוזר בסוכה במידה שווה על-מנת שלא יווצרו "חורים" ללא סכך.

כיצד מניחים את הסכך
אין להניח את הסכך ישירות על חומרים שאינם כשרים לסיכוך. לפיכך, יש להניח קרשי עץ לא מעובדים או קני סוף, ורק עליהם להניח את הסכך. כמו-כן, אין לקשור את הסכך בחוט או חבל שאינם כשרים לסיכוך

אכילה בסוכה
אז יש לנו סוכה כשרה ועכשיו הגענו לחלק הכיף ביותר מצוות אכילה בסוכה בלילה הראשון של חג הסוכות, בין צאת הכוכבים ועד חצות הלילההכינו סעודה והזמינו בני משפחה וחברים לאכול אתכם כדי לזכות גם אותם במצווה ברכה מיוחדת נאמרת בשעת אכילה בסוכה -
"ברוך אתה השם א-לוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לישב בסוכה"
בליל החג, מי שעושה את הקידוש, אומר את הברכה בסוף הקידוש. יתר המסובים אומרים אותה לאחר ברכת 'המוציא לחם מן הארץ' לפני אכילת לחם

ביתר ימי החג נוהגים לאכול את כל הארוחות בסוכה. רבים נוהגים לאכול ולשתות כל מזון ומשקה אך ורק בסוכה במשך ימי חג הסוכות, ברכת 'לישב בסוכה' נאמרת בכל סעודה הנאכלת בסוכה והכוללת לחם או עוגה או מזון דגנים אחר.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה