close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

בג"צ פוגע פוגע בזכויות חוקתיות בניגוד לחוק

התנועה למשילותטו תשרי, תשעד19/09/2013

בית המשפט העליון החליט להדיח שני ראשי ערים מכהנים. התנועה למשילות ודמוקרטיה טוענת כי פסק הדין לוקה בבעייתיות חוקתית וחמור מפסילת חוק המסתננים

תגיות:
בגצ

הרכב מורחב של שופטי בג"ץ נדרש לעתירות שהוגשו נגד שני ראשי עיר, שמעון גפסו ויצחק רוכברגר, שנגדם הוגשו כתבי אישום. בתשובת המדינה לעתירה טען היועמ"ש כי יש לדחות את העתירה בשל הכללים הקבועים בחוק. אולם, שופטי בג"ץ פסקו בהחלטה תקדימית כי ראשי העיר נצרת עילית ורמת השרון יודחו לאלתר מתפקידם אך הדבר לא ימנע מהם באופן ישיר להתמודד למשרה בבחירות הקרבות. פסק הדין לא נומק ע"י השופטים ולצד ההחלטה נכתב ביחס להשארת השניים במשרתם כי הדבר לא עולה בקנה אחד עם "עיקרון השמירה על טוהר המידות ושלטון החוק"

בגצ
במקרה של גפסו, או "עיקרון השמירה על טוהר המידות ושלטון החוק" במקרה של רוכברגר.

בתנועה למשילות ודמוקרטיה, העוסקת בממשק שבין הרשויות במדינת ישראל, טוענים כי פסק הדין ניתן ללא מקור סמכות חוקי ותוך התעלמות מהוראות החוק הקובעות כי הגוף היחיד המוסמך להדיח ראש עיר מכהן הוא מועצת העיר ברוב של 75%.

עו"ד התנועה למשילות ודמוקרטיה שמחה רוטמן מסביר, כי בג"ץ בחר להתעלם מחוק ופעל בניגוד להוראות הכללים הקבועים במצבים שכאלה. השופטים הכניסו עצמם לנעליים של ועדה שסמכויותיה קבועות בחוק גם במקרים שנגד ראש העיר מוגש כתב אישום. מדוע בג"ץ שם עצמו במקום חוק? זו השאלה הגדולה".

עו"ד רוטמן מצביע על בעייתיות גדולה עוד יותר, לטענתו, בפסק הדין, שכן "בית המשפט מודיע מראש לבוחרים בבחירות המוניציפאליות כי בחירה בראשי הערים הללו אינה מקובלת עליו וכי ידיח באופן מיידי את ראשי הערים הללו במידה שייבחרו. בכך הופך את עצמו בית המשפט לשחקן פוליטי המתערב במערכת בחירות בעודה מתנהלת. ובכך פוגע בזכויות האדם החוקתיות: הזכות לבחור, הזכות להיבחר, חזקת החפות והזכות להליך הוגן"

אנשי התנועה מציינים לשבח את נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס, שהתנגד להתערבות זו, ובדעת מיעוט סבר כי אסור לבית המשפט לפעול בדרך זו, ועליו להסתפק באמירה הציבורית.

יו"ר התנועה למשילות ודמוקרטיה, יהודה עמרני מביע דאגה משני פסקי בג"ץ האחרונים ואומר כי "הדבר מצביע על חוסר איזון בולט בין הרשויות והוא מכנה את דרך זו כ'מפגע דמוקרטי' ". לדבריו, האחריות לתיקון המצב בידי נבחרי הציבור בכנסת, שצריכים לפעול במצב בו בית המשפט העליו חרג מסמכותו, ולתקן את חוק יסוד: השפיטה, ואת דרכי המינוי של שופטים לבית המשפט העליון, באופן שימנע הישנות מקרים שכאלה. לשיטתו, דוקא תיקון המצב ע"י חברי הכנסת יסייע לביצור מעמדו של בית המשפט העליון כראוי "שאם לא כן, נראה לצערנו, בהמשך איבוד אמון הציבור במערכת ובשופטים ואסור לתת לדבר לקרות".

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה