close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

למה מניחים תפילין? על חשיבותן של תפילין

מערכת שורשג כסליו, תשפב07/11/2021

על מצוות התפילין כתוב שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה. מצוות התפילין היא מצווה שמהווה 'אות' בינינו ובין בורא עולם. כמו מצוות שבת ומצוות מילה

תגיות:
צילום: freepik
''וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך'' זה הפסוק אשר ממנו אנחנו לומדים על מצוות התפילין.
על מצוות התפילין כתוב שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה. מצוות התפילין היא מצווה שמהווה 'אות' בינינו ובין בורא עולם. כמו מצוות שבת ומצוות מילה.

למצוות התפילין יש גם כוח להרתיע את האויבים מפני פגיעה בעם ישראל. הדבר נלמד מתוך הפסוק – ''וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך'' על זה דורשים חז"ל – אלו תפילין שבראש.

מהי המטרה בהנחת התפילין?
אז כפי שכבר ציינו, מצוות התפילין נועדה לקשר בינינו לבין בורא עולם.
צילום: freepik
מעבר לכך מדובר בקשר שנועד על מנת להשפיע על כך שנשעבד את ליבנו ואת מוחנו לבורא עולם. שעבוד המוח והלב הכוונה היא שעבוד השכל והרגש. אנחנו אמורים להשתעבד לרצונו של בורא עולם בלב וגם ברגש. זו הסיבה גם שאנחנו מניחים את התפילין על הראש שזה כנגד המוח ועל הזרוע שהוא כנגד הלב.

סדר הנחת התפילין מקביל לנעשה ונשמע
הסדר אשר בו אנחנו מניחים את התפילין מקביל לעקרון היהודי החשוב של נעשה קודם לנשמע. אנחנו מניחים את התפילין ראשית על היד שמסמלת עשייה ורק לאחר מכן מניחים את התפילין על הראש שהוא מסמל את הנשמע שזה אומר הבנת הדברים.

איפה קונים תפילין?
אז הבנו עד כמה חשובה מצוות תפילין ומה המשמעות העמוקה שעומדת מאחורי המצווה הזו. בגלל שזה כל כך נעלה, חשוב להקפיד מאוד על כל ההלכות ועל הכשרות המהודרת של התפילין.

כדי לקבל תפילין מהודרות באמת, חשוב לרכוש אותם בחנות של אנשים יראי שמים שעליהם אפשר לסמוך כי הם אכן מייצרים תפילין כשרות ומהודרות בתכלית ההידור. יש הרבה הלכות והוראות המרכיבות את ההכנה של התפילין ויש לתת את הדעת על כך כי אכן התפילין הנבחרות עומדות בכל דרישות ההלכה.

על מה יש לשים דגש בעת הבחירה בתפילין?
בתפילין יש שלושה מרכיבים עיקריים שאותם יש לבדוק ולהבטיח כי הם אכן ייעשו בצורה הכי נכונה עם הקפדה על כל כללי ההלכה.
פרשיות התפילין – פרשיות התפילין מכילות את התוכן הכתוב בתוך התפילין. פרשיות חייבות להיכתב על פי כל כללי ההלכה, על גבי קלף בכתיבת סת"ם בהתאם לנוסח הנהוג בקהילה אליה משתייכים.

הפרשיות צריכות להיכתב על ידי אדם ירא שמים שיש לו גם את הניסיון בתחום הזה של כתיבת סת"ם והוא מדקדק בכל תג ותג.
בתי התפילין – בתי התפילין אמורות להיות מיוצרות בהתאם לדרישות ההלכה. מעור של בהמה דקה או גסה. לרוב תפילין מעור בהמה דקה הם זולים יותר מאלו העשויים עור בהמה גסה.

רצועות התפילין - רצועות התפילין הן החלק הכי פשוט וזול בתפילין אך גם שם יש אפשרויות שונות.

תפילין ישראל עם כל סוגי התפילין לכל סוגי הנוסחאות והמנהגים.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה