close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מסקנות וועדת החקירה לגבי הכשל במוקד 100

מערכת שורשב תמוז, תשעד30/06/2014

וועדת החקירה בנוגע לתפקוד מוקד 100 בליל החטיפה עם מסקנות חריפות, ביניהן מסקנות אישיות

תגיות:
ועדת הבדיקה שמינה מפכ"ל המשטרה רנ"צ יוחנן דנינו, בראשות ראש חטיבת השיטור תנ"צ משה ברקת, לבדיקת הטיפול המשטרתי בשלבים הראשונים של אירוע חטיפת הנערים בליל ה- 12.6.14, בדגש על הטיפול בשיחת המוקד שהתקבלה במחוז ש"י, הגישה היום את ממצאיה והמלצותיה למפכ"ל.

ועדת הבדיקה מצאה, כי נפל כשל חמור בהתנהלות מוקד 100 במחוז ש"י בכל הנוגע לטיפול בשיחה שהתקבלה במוקד, בהקשר של אמות המידה המקצועיות המצופות מבעלי תפקידים במוקד בכל הרמות, כאשר כשל זה חצה על פניו את שדרת השוטרים, הקצינים והמפקדים הנוגעים בעניין.

בהמשך לכך ממצאי הוועדה כוללים מסקנות אישיות ומסקנות מערכתיות, בכל הקשור להתנהלות המוקד במחוז ש"י.

המשפחות עודכנו בממצאי הדוח באופן אישי ע"י יו"ר ועדת הבדיקה.

המפכ"ל, לאחר שעיין בדוח הוועדה החליט לאמץ את עקרי ההמלצות ולהחמיר עם חלק מההמלצות האישיות שהומלצו ע"י הוועדה. נוכח חומרת הכשל האמור, הורה המפכ"ל על נקיטת צעדים פיקודיים משמעותיים כלפי המפקדים, הקצינים והשוטרים שהיו מעורבים בטיפול בשיחה שנתקבלה במוקד 100 - בין במעורבות אישית וישירה

ובין במעורבות מכוח אחריותם הפיקודית. – ובמסגרת זו אף להורות על העברה לאלתר מתפקידם של המעורבים, ובהם גם קצינים בכירים כמפורט להלן:

א. ק' אג"מ מחוז ש"י – יודח מתפקידו לאלתר ותירשם לו הערת מפקד בגין אחריותו כמפקד הממונה על המשל"ט.

ב. ר' ענף המבצעים במחוז ש"י – תירשם לו הערת מפקד בגין תפקודו הלקוי כמפקד הממונה על המשל"ט.

ג. מפקד המשל"ט במחוז ש"י - יודח מתפקידו לאלתר, ותירשם לו הערת מפקד בגין אחריותו הפיקודית על יחידות המשל"ט, ועל הכשלים שנפלו בתפקודם. בנוסף לכך, לא ישמש בתפקיד פיקודי לתקופה בת 3 שנים.

ד. אחראי המשמרת במוקד - יודח מתפקידו לאלתר והמשך שירותו במשטרת ישראל יישקל.

ה. אחראית מוקד 100 במחוז ש"י - תודח מתפקידה לאלתר והמשך שירותה במשטרת ישראל יישקל.

ו. המוקדן שוטר החובה במוקד מחוז ש"י - נמצא כי פעל כמצופה ממנו בנסיבות העניין, ולא נמצא כשל בתפקודו.

בנוסף לכך, נוכח המסקנות המערכתיות של ועדת הבדיקה הורה המפכ"ל להעמיק במספר היבטים העולים מן הדו"ח בנוגע לסוגיית המשל"טים במשטרת ישראל, ומינה את הסמפכ"ל לעמוד בראש צוות ארצי, אשר יבחן את הדרכים ליישום המלצות הוועדה, בהיבטים הקשורים למוקדי 100, ולהוסיף עליהן המלצות נוספות, ככל שידרש.

מפכ"ל המשטרה הדגיש בהחלטתו כי -

" מדובר בכשל חמור ביותר, הנוגע בטיפול שגוי בקריאת מצוקה של אדם, עת שפנה למוקד 100 של המשטרה, וכשל מסוג זה אסור שיקרה, ואל לנו לעבור עליו לסדר היום.

משטרת ישראל אמונה בראש ובראשונה על ביטחון אזרחיה, ובעניין זה מוקד 100 ניצב בקו הקדמי של התודעה הציבורית, ככתובת אליה הוא פונה עת נקלע למצוקה ובמטרה לקבל מענה במגוון מצבי חירום והצלה.

במקום שיש ספק – אין ספק! אי מתן מענה הולם לקריאת מצוקה של אדם הינו אירוע בלתי נסלח בכל קנה מידה ויש בו כדי לקעקע בסופו של יום את אמון הציבור במשטרה, שהינו אבן יסוד בפעילות המשטרתית.

הווי ידוע, שאין גוף החף מתקלות, וודאי כשמדובר בארגון מסוגה של משטרת ישראל, אשר מתמודדת שעה בשעה עם אתגרים מורכבים ביותר. עם זאת, חוסנה של משטרת ישראל כארגון מקצועי הפועל בשקיפות ואשר מסוגל לבחון את עצמו ולבצע בדק בית, אינו מוטל בספק. נאמן לגישה זו, הנחיתי את חברי הוועדה שלא להסס ולהפוך כל אבן על מנת להגיע לחקר האמת וכך הם פעלו, זאת בגיבוי מלא שלי. משטרת ישראל הוכיחה גם הפעם את יכולתה לבצע בדק בית, להפיק את הלקחים הנדרשים ולתקן את הדרוש תיקון תוך כדי תנועה.

אמרתי בעבר ואני אומר זאת שוב, כי משטרת ישראל הינה ארגון שהמשמעת והערכים הם נר לרגליו, ואנו לא נתפשר על סטייה מערכים ומנורמות מקצועיות אלו".

עוד אמר המפכ"ל: "ליבנו עם המשפחות היקרות שאער, פרנקל ויפרח. גם בשעה זו אנו ממשיכים לחזק את בני המשפחות אשר נוהגות באצילות מעוררת הערכה, תוך הפגנת תעצומות נפש חריגות בכל קנה מידה, באופן שמחזק ומדרבן את עבודתם של אחרוני השוטרים והמתנדבים".

מפכ"ל המשטרה הביע הערכתו הרבה לשוטרים, הקצינים, המפקדים, הלוחמים והמתנדבים הרבים אשר פועלים מסביב לשעון במסירות אין קץ, בכלל המשימות, במציאות ביטחונית לא פשוטה תוך גילוי אורך רוח ונחישות - הכל למען חוסנו ובטחונו של הציבור בישראל.

יו"ר הועדה- תנ"צ משה ברקת רח"ט שיטור באגף המבצעים אמר:

"המשטרה אמונה על הביטחון האישי והצלת חיי אדם. הנחת העבודה שלנו היא שמוקד 100 מצוי בתודעה הציבורית ככתובת וכמענה לקריאות מצוקה וכן למצבי חירום והצלה".

"הוועדה בחנה היבטים מערכתיים ואישיים בהתייחס למענה שניתן לקריאת המצוקה של אחד מהחטופים למוקד 100 במחוז ש"י".

"במסגרת זו, הושם דגש על חקר האמת תוך הצגת העובדות והניתוח שלהן בצורה חדה וברורה".

"עבודת הוועדה התבצעה בנחישות רבה בכל הנוגע לחקירת הסיבות לכשל המבצעי והאחראיים לו, ובו זמנית, עם רגישות רבה לבני משפחות החטופים".

"במהלך הבדיקה נפגשתי עם הורי החטופים על מנת לעדכן אותם על עצם הקמת הוועדה ומטרותיה וכן על מנת להקשיב לדבריהם בהתייחס לאירוע".

"בנוסף, אני מוצא לנכון לציין שחברי הוועדה זכו לשיתוף פעולה מצד מפקדי ושוטרי מחוז ש"י. ככלל, התרשמנו ממפקדים ושוטרים המסורים לעבודתם, שעושים לילות כימים במבצע לאיתור והשבת הצעירים החטופים".

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה