close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

נצח ישראל- מקורות לעיון

הרב שי הירשטז תמוז, תשעב06/07/2012

בפרשת בלק שקראנו מופיעים הפסוקים הבאים, במאמר זה אספנו עבורכם מעט מקורות בנושא נצחיות ישראל, ללמוד, לעיון ולידיעה לשמה

תגיות:
צילום: חדוה שנדרוביץ

"הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב". (במדבר כג י')
"הא עמא בלחודיהון עתידין דיחסנון עלמא, ובעממיא לא יתדנון גמירא" (אונקלוס,שם)

אמר רבי ברכיה ור' חלבו ור' שמעון בן יוחאי בשם ר' מאיר: מלמד שהראה הקב"ה ליעקב שרה של בבל עולה ויורד, של מדי עולה ויורד, ושל יון עולה ויורד, ושל אדום עולה ויורד. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב: אף אתה עולה. באותה שעה נתיירא יעקב אבינו ואמר: שמא ח"ו כשם שלאלו ירידה אף לי כן? אמר לו הקב"ה: ואתה אל תירא, אם אתה עולה אין לך ירידה עולמית... ( ויקרא רבה פרשה כ"ט, ב',ע"ש)

"אבל באברהם לא היה בחירה פרטית, רק באומה הישראלית, שהם זרעו. שהרי כתיב באותה בחירה (בראשית יב, ב) "ואעשה אותך לגוי גדול", וזה בחירה כללית, ובחירה כמו זאת אין תולה במעשה כלל, ולא בחטא, כי המעשה הוא לפרט. אף כי בודאי זכות אבות מועיל, מכל מקום עיקר הבחירה - בחירה כללית בו ובזרעו". ("נצח ישראל" פרק יא', למהר"ל)

קדושה צבורית - המהר"ל מברר את ההבחנה בין ישראל לעמים. גם בין הגויים ישנם אישים יחידים נעלים. אמנם כל זה קדושת הפרט, ועניינם המיוחד של ישראל הוא קדושת הכלל במובן הציבורי. אצל חז"ל יש ביטוי לכך במאמר: "בין ישראל בין נכרי הכל לפי המעשה שהוא עושה כך רוח הקודש שורה עליו", על פי אצילותו הרוחנית-מוסרית הפרטית. אבל ענייננו הוא "אשר בחר בנו מכל העמים", "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ", במובן הכלל. נפגשים כאן עם המדע המיוחד של הציבור, ערך קדושת הכלל. לאברהם אבינו, אבינו הראשון, נאמר "לך לך...ואעשך לגוי גדול", ולא אדם גדול. ערכו של עם ישראל הוא ערך קדושת הכלל.

"ההבדלה שבין ישראל לאומות אינה הֶדרגית בלבד, כי אם הבדלה תהומית; כמו ההבדל שבין האור והחושך. 'הן עם לבדד ישכון והגוים לא יתחשב', זהו שאין ישראל נכנסים כלל בחשבון, שלישראל ישנה מהות אחרת לגמרי מאשר לעמים, ולא רק מצד נשמתם, כי אם גם מצד גופם.." ("מי מרום", הגרי"מ חרל"פ זצ"ל, פרשת בלק).

קדושת הכלל - בספר נצח ישראל בפרק י"א נפגשים עם הענין המיוחד שלנו, של ישראל. המבדיל את ישראל מן העמים הוא קדושת הציבור, "אשר בחר בנו מכל העמים", קדושת הכלל שהיא המקור, ממנו נמשכת קדושת הפרט. ערך הקדושה בישראל מתחיל מהכלל, מהלאומיות, ובגויים מופיעה רק קדושת הפרט.

אם מתבוננים היטב – אפשר לראות שבדורות האחרונים הופיעו גדולי אדם, אדירי מדע ומוסר, חסידי עליון ומעשה, שהחלו מפיצים "בגבורת תפארתם את אור אמיתת הנצח". מתוך הכרת פלא החיים הפיסיקלי, מגיעים להכרה גם בפלא הקדושה ההסתורית אנושית של נצח ישראל, שכל עניינו של עם ישראל בהסטוריה – כולו נסים ונפלאות. "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור", העובדה המיוחדת של האומה הישראלית המגלה את אור תורת החיים האלוקית הנמשכת בתוך כל מהלך הדורות, מאז היות האדם על הארץ. אי-אפשר להתעלם מפלא החיים הצבורי-הסטורי הזה, ונפגשים עוד פעם בזוג – קוב"ה ושכינתיה, שרש אחד המתגלה בהסטוריה המרוכזת בישראל, פלא החיים הפיסיקלי ופלא החיים ההסטורי מודיעים יחד את כבוד אמתתו והדר מלכותו של מלך העולמים, בשמים ובארץ "השמים מספרים כבוד אל" ו"כשאתם עד אני אל". בהמשך לזה, באחד המדרשים מופיע פתגם: "חיה אחת ששמה ישראל, וחקוק על מצחה ישראל, עומדת באמצע הרקיע" – אנחנו הרי יצור חי כלל-עולמי ונמצאים במרכז – "ואומרת בקול רם: ברכו את ד' המבורך, וכל גדודי מעלה עונים ברוך ד' המבורך לעולם ועד". וגדולי הגויים משתוממים מול בריאה משונה זו, ואינם מבינים. "אם מתכנסים כל חכמי מזרח ומערב לדכא חיותו הנצחית של עם ישראל במסגרת סדומית של תפיסה זמנית קטנה" מנסים לעקור את הנשמה אלו הם דברים בטלים – "אינם יכולים, ואינם מעלים בידם אלא עבודות סרק"...ואפשר לברר כל זאת אפילו מתוך מקורות גויים..." (שיחות הרצי"ה – נצח ישראל (שיחה 47), ועיין מהר"ל נצח-ישראל פרק נו')

"אם נכונה הסטאטיסטיקה, אין היהודים מהוים אלא אחוז אחד מבני המין האנושי...אם-כן, מה טעם יגיע שמע היהודי לאוזני מישהו? בכל-זאת שומעים עליו, תמיד היו שומעים עליו...הוא נאבק מאבק מופלא בעולם הזה, בכל התקופות, והוא עשה זאת כשידיו כבולות מאחוריו".

"כל הדברים בני-תמותה מלבד היהודי. כל שאר הכוחות עוברים וכלים, רק הוא נשאר. מהו סוד אלמוות זה?"
מארק טווין. סופר נודע (M. Twain)

"תפיסה הנעלה ביותר של אלהים, אדם וטבע היא כולה יהודית".
צ'ארלס אליוט. כימאי, נשיא אוני' הארוורד (C. W Eliot)

"העברים עשו למען התרבות יותר מכל אומה אחרת ...הם העניקו את הדת לשלושה רבעים מהעולם והשפיעו על התפתחות האנושות יותר מכל אומה אחרת, עתיקה או מודרנית".
ג'ון אדמס. הנשיא השני של ארה"ב (J. Adams)

"רצה אלהים לעשות אומה אחת למתווכת בכל משאו-ומגעו עם האנושות...את התיווך הוציאו היהודים לפועל בכל הזמנים במידה ניכרת...כאשר התפשטה התרבות, התפזרו פיזור מופלא בכל הארצות, והיום שרויים הם בכל מקום ממש, והריהם האומה המתבלטת ביותר, ולאור הבינה והאמונה – האומה המכובדת ביותר עלי-אדמות".

"מי לא היה מתגאה במוצא כה מהולל ובייעוד כה מזהיר, כפי שהם (היהודים) לבדם יכולים להשתבח בהם?"

ג'וזף פריסטלי. מדען, הוגה דעות ומחנך (J. Priestley)

"בימי ילדותה של הציוויליזאציה, כאשר האי שלנו היה פראי בדומה לניו-גינאה, כאשר אותיות ואמנויות, לא נודעו עדין באתונה...היו לעם הזה ערי חומר משלו, ארמונות ארזים משלו, מקדש מפואר משלו, ציי ספינות מסחר, בתי-ספר ללימודי קודש, מדינאים ולוחמים גדולים משלו, פילוסופים, היסטוריונים ומשוררים משלו".

תומאס מקוליי. מדינאי, משורר והיסטוריון (T.B. Macaulay)

"נהר חיי היהודים עודנו זורם-והולך. ואפשרי הדבר, שכאשר תגיע שעתן של לונדון ופטרבורג להפך לעיי חרבות, מי-השילוח ההולכים כה-לאט ישובו לרענן את העולם".

פרדריק וויליאם פראר. סופר ותיאולוג (F.W. Farrar)

"יש טוענים שקיימת בעיה יהודית - באמת, קיימת בעית הגויים, של הגויים שאינם מבינים מה הוא עם ישראל. וכל אדם אידיאליסטי בעולם חייב להעמיד בראש מאווייו את כבודו של עם ישראל, ולהתפלל יום יום לעילויה של האומה הישראלית."

ולדימיר סרגיי סולביוב. משורר והוגה דעות (V.S. Solovyov)

"היהודי הוא סמל הנצחיות. הוא אשר שום קטל ועינוי של אלפי שנים לא יכלו לכלותו...הוא שהיה ראשון ללידתם של חזונות אלהים, הוא שזמן כה רב היה שומר הנבואה, ואשר מסר אותה לידי שאר העולם, - עם אשר כזה לא יכלה. איננו בר-כלייה. היהודי הוא אלמותי כנצח עצמו".

לב טולסטוי. סופר (L. Tolstoy)

"האין זה מוזר שאין אפשרות לחשוב על יהודי, לתאר יהודי, בלא אלהים?"

"טרם נאמרה המילה האחרונה שיש לאנושות לומר על אודות עם אדיר זה..."

פיודור מיכאילוביץ' דוסטויבסקי. סופר (F. Dostoevsky)

"היהודים, גורלם טבוע יותר מדי בחותם המטפיסי מכדי שניתן יהיה להסברה במונחים מטריאליסטיים או היסטוריים פוזיטיביים. זוכר אני כשניסיתי בצעירותי לאמת את השיטה המטריאליסטית ההיסטורית על-ידי הדגמתה בגורלות עמים, כיצד התנפצה זו אל העניין היהודי, אשר גורל נושאיו נראה נעדר הסבר לחלוטין מנקודת מבט מטריאליסטית. ואמנם לפי הקריטריון המטריאליסטי והפוזיטיבי היתה צריכה אומה זו לעבור מזמן מן העולם. קיומה הוא תופעה מסתורית ומופלאה המעידה כי חיי אומה זו מתנהלים בכוח גזרה קדומה העומדת מעל תהליך ההסתגלות שדוגלת בו השיטה המטריאליסטית ההיסטורית".

ניקולאי ברדייב. פילוסוף והיסטוריון

""הפרסים, היוונים, הרומאים טואטאו מעל פני האדמה, ושבט פעוט שראשיתו קדמה ללידת אותן אומות גדולות, עודנו קיים בטהרתו בתוך חורבות ארצו. אם יש דבר בקרב האומות הנושא עליו חותם של נס, כאן, לפי דעתי, טבוע הנס בבהירותו.".

רנה שאטובריאן. דיפלומט וסופר (F.R. Chateaubriand)

"ישראל בעצמו הוא נביא, בעצמו הוא הלאום הנבואי".
פגאי. סופר (Pegay)

""לאור דברי ימיו וקורותיו של העם המיוחד מתווה ההנהגה האלוהית בכתבי הקודש את הדרך לכל האדם והעמים"
יוהן וולפגנג פון גתה סופר, משורר, הוגה דעות, מחזאי ומדען (J.W.V. Goethe)

ליקוט ועריכה, שי הירש. ציטוטי ההוגים נלקחו מאתר תנועת "זהות".

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה