close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

פרשת המן – סגולה לפרנסה

מערכת שורשטו אדר, תשפג08/03/2023

כסגולה לפרנסה, נהוג לקרוא את הפרשה המתוארת עם מספר תוספות. כהקדמה לפרשה נוהגים לקרוא ברכה קצרה הפותחת במילים "יהי רצון", המבקשת שפע ברכה ופרנסה לכל עם ישראל

תגיות:
צילום: canva
קריאת פרשת המן היא סגולה ידועה ומוכרת לפרנסה ולשפע גשמי. הקריאה בפרשה מיוחדת זו מבטיחה ברכה ושפע, והיא אחת הסגולות המוכרות והנפוצות ביהדות. במאמר זה נרחיב מעט אודות סגולה חשובה זו, נסביר את מקורה ונציג את המנהגים השונים שפשטו בקהילות ישראל.

מהי פרשת המן
פרשת המן היא פרשה בתורה המתחילה בספר שמות פרק ט"ז פסוק ד' עד לסוף
צילום: canva
הפרק (עד פסוק ל"ו). בפרשה זו עונה הקב"ה לתלונות בני ישראל המלינים על משה שאין להם לחם במדבר. בתגובה לכך הקב"ה מבטיח לעם ישראל לחם ניסי בכל יום - בבוקר ובערב. הפרשה מפרטת את סדר ירידת המן, את הניסים הכרוכים בירידתו, ואת לקיטתו על ידי בני ישראל ביום השישי. בסיום הפרשה מתוארת שביתת המן ביום השביעי, ואת תגובת העם לשינוי זה. הפרשה מסכמת בכך שעם ישראל אכל את המן במשך 40 שנה, בכל זמן שהותו במדבר עד לכניסתו לארץ ישראל.

מהו המנהג לקרוא בפרשת המן
כסגולה לפרנסה, נהוג לקרוא את הפרשה המתוארת עם מספר תוספות. כהקדמה לפרשה נוהגים לקרוא ברכה קצרה הפותחת במילים "יהי רצון", המבקשת שפע ברכה ופרנסה לכל עם ישראל ולביתו של המתפלל בתוכם. בנוסף, לאחר הפרשה מוסיפים חתימה קצרה הפותחת במילים "יהי רצון" המבקשת להביא את השפע לביתו של המתפלל. יש הנוהגים לקרוא את הפרשה בסדר שניים מקרא ואחד תרגום, ויש הנוהגים לקרוא את הפסוקים בלבד.

מתי קוראים את פרשיית המן?
את פרשת המן נהוג לקרוא בכל יום, וכך נאמר שראוי לנהוג בשולחן ערוך (אם כי זו אינה חובה גמורה). יש הנוהגים לקרוא פרשיה זו גם בשבת, אולם בשבתות אין לומר את ברכת ה-"יהי רצון" לפני ואחרי הפרשה. יש שפסקו שמי שטרוד במהלך השבוע ואינו יכול לקרות את הפרשה בכל יום, ישתדל לקרוא אותה פעם בשבוע, ועדיף ביום שישי משום שהוא עניינא דיומא. יש שהמליצו להקפיד על סגולה זו בעשרת ימי תשובה, אז נידון האדם על פרנסתו בשנה הקרובה. יש שקבעו לקרוא את פרשת המן ביום שלישי בשבוע של פרשת בשלח, משום שביום השלישי נאמר פעמיים "כי טוב". מכל מקום, גם מי שאינו מקפיד לקרוא את הפרשיה בכל יום כדאי לקרוא אותה מעת לעת, כסגולה בדוקה ומנוסה לקבלת שפע גשמי.

מקור המנהג לקרוא את פרשיית המן
מקור המנהג הוא בירושלמי המצוטט בתשב"ץ שם נאמר שכל מי שקורא בכל יום את פרשת המן – מובטח לו שמזונותיו לא יתמעטו. התשב"ץ מוסיף על דברי הירושלמי, ומעיד על עצמו כערב להבטחה זו. הט"ז מסביר את מקור הסגולה בכך שמי שמקפיד לקרוא את פרשיית המן בכל יום, זוכר שכל מזונותיו מגיעים בזכות ההשגחה העליונה, וממילא הוא ראוי לשפע ופרנסה. סגולה זו מופיעה בספרים רבים נוספים כמו בספר מעיל צדקה, יפה ללב, רבינו בחיי, שולחן ערוך, מגן אברהם ועוד.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה