close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

זכות המעסיק לחובת אמון עובדיו

מערכת שורשט תמוז, תשעט12/07/2019

חובת אמון היא זכות המעסיק כחלק מעקרונות חברתיים ומתוך הגנה על העסק. מה כוללת חובת האמון? באילו מקרים התנהגות העובד נחשבת כהפרת אמון?

תגיות:
עסק מורכב משני צדדים. המעסיק ועובדיו. לכל אחד יש חלק בהצלחת העסק. כל עוד כל אחד ממלא את תפקידו, העסק פועל ונע קדימה. בעבר הדגש היה על חובת העובדים כלפי העסק ועל זכות המעסיק לקבל תפוקה ועובדים ממושמעים ויעילים. לא הייתה מודעות לצורך בזכויות וליתרונות שיש בקיומן.

כיום ישנה מודעות רבה והבנה שזכות של אחד הנה חובה של האחר ושמדובר על חלק בלתי נפרד מהצלחת העסק. זכויות העובדים קבועות בחוק ובחוזה ההעסקה שמהווה מסמך מחייב. זכויות מעסיקים בחלקן קבועות בחוק ובחוזה ההעסקה ובחלקן הן פועל יוצא

מעקרונות ערכיים חברתיים. אחד מהם הוא נושא חובת האמון של העובד כלפי המעסיק.

מהי חובת אמון העובד?
הזכויות והחובות המשפטיים מוגדרים ע“פ המשפט העברי והחקיקה המשפטית וכחלק מהן הוגדרה חובת אמון שמתבססת על האמון הבסיסי שצריך שיהיה בחברה מתוקנת ובטח ובטח בעסק בה מעניק המעסיק לעובד שליטה ואחריות על עניינים הקשורים בחברה שלו וסומך עליו כי יעשה שימוש באחריות זה לטובת קידום העניינים הללו. על העובד למלא את תפקידו בנאמנות מתוך שמירה על האינטרסים של העסק ומבלי לנצל את תפקידו ומעמדו למען טובות הנאה או רווח אישי.

זוהי זכות המעסיק ועל אף שחובה זו לרוב לא נרשמת בחוזה ההתקשרות (אלא במשרות מסויימות) היא מעוגנת בדיני העבודה ונבדקת באופן קפדני במקרה של הפרת אמונים מצד העובד.

השלכות הפרת זכות המעסיק לחובת אמון העובד
הפרת אמון מתרחשת כשפוגע העובד בעניינו של המעסיק לטובת ענייניו שלו. במקרים מסויימים הנושא מאוד ברור. כמו במקרים של ריגול לטובת חברות אחרות, גניבה והשמדת מידע או שימוש פרטי בכספי העסק. לעתים ניתן לייחס הפרת אמון כשהעובד מסיים העסקתו ופותח עסק מתחרה.
הדוגמא האחרונה אינה כה מובהקת ויש לבדוק לעומק האם זכות המעסיק לחובת אמון נפגעה במקרה זה שכן זכותו של העובד לפתוח עסק ובוודאי להשתמש בידע שצבר. אך, אם הוא פוגע במעסיק ע“י גניבת הידע או הלקוחות בזמן קצר יחסית לסיום העסקה או בזמן ההעסקתו הפרת האמון היא מובהקת יותר.
במקרה של הפרת אמון, המעסיק יכול להיות זכאי לפיצויים ובמקרה בו העובד פוטר ייתכן שאף תהיה שלילה של פיצויי הפיטורין במלואם או בחלקם.

במקרים מסויימים, אם העובד מפר את אמונו של המעסיק בזמן שהוא עדיין מועסק תחתיו, למעסיק יש את הזכות לפטרו במיידי, מעשה שבאופן רגיל אסור מבחינה חוקית והמעסיק לרוב צריך לתת התראה מראש בזמן מספק לפני סיום ההעסקה.

המחוקק מעניק רשת בטחון למעסיק וחשוב לדעת את הזכויות השונות ולא רק את החובות של המעסיק.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה