close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

חישוב הסכום של זכר למחצית השקל

הרב שמואל דודו אדר, תשפג27/02/2023

הרב שמואל דוד, רבה של עפולה, בחישוב מעשי של מחצית השקל להיום... פורים תשפ"ג

תגיות:
שתי דעות בפוסקים מה משקל מחצית השקל:
רש"י סבר שזה 7.3 גרם.
לפי גאוני בבל זה 8.4, ורגילים לומר 8.5 גרם.
ואע"פ שנתינת זכר למחצית השקל הוא מנהג ואינו חובה לא מן התורה ולא מדרבנן, נהגו להחמיר, ולחשב לפי 8.5 גרם.
מחיר גרם כסף 0.696 דולר, והדולר 3.54 ₪
לפי זה מחיר גרם כסף בשקלים – 2.48 ₪
זכר למחצית השקל- 8.5 גרם
לפי זה מחיר זכר למחצית השקל- 19.55 ₪ ועל כן פרסמנו שזה 20 שקלים.
הערות:
לפני שנים רבות הגר"ע יוסף חזר בו מהקביעה כי הדרהם הוא 3.2 גרם (ולכן זכר למחצית השקל הוא פי 3 = 9.6) וקבע כי הדרהם הוא 2.8 גרם
ולכן זכר למחצית השקל הוא 8.4 גרם.
לענ"ד אין להוסיף מע"מ.
מי שמחשב (אולי מתוך רצון להוסיף תרומות לישיבתו) לפי 9.6 גרם ומוסיף מע"מ, יצא לו חשבון מנופח ומוטעה.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה