close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שני התלמודים ורחל ולאה

הרב ישי וויצמןיא כסליו, תשפד24/11/2023
פרק קלו מתוך הספר אורו של התלמוד הירושלמי
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

מה הקשר בין פרשת השבוע, הרב חרל"פ (שיום פטירתו חל השבוע בז' כסליו), ושני התלמודים?

תגיות:
נעסוק היום בעניין כללי.

מה הקשר בין פרשת השבוע, הרב חרל"פ (שיום פטירתו חל השבוע בז' כסליו), ושני התלמודים?

המציאות המיוחדת הזאת, שיש לנו שתי אמהות אחיות, רחל ולאה, נדרשת בהרבה פנים. בהקשר של התלמודים, מובא בפנימיות התורה שלאה היא בחינת תלמוד ירושלמי ורחל היא בחינת תלמוד בבלי.

כך כתב רבי משה זכות: 
"סוד תלמוד ירושלמי הוא בלאה, כי היא סוד ירושלים, ובבלי ברחל... כי הנה בתחילת הגלות לא היו כ"כ ניצוצות שקועות, וזכו אותם הצדיקים לתקן ניצוצות גדולות בסוד לאה... ואח"כ תקפה צרת השיעבוד, כי גברה כח הקליפה, ולא היו יכולים
לברר עוד בבחינה עליונה, רק בסוד בבלי כנזכר, וזה סוד שאמרו "במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי", שהוא במדרגה יותר תחתונה מהירושלמי."

הסיבה לכך שיעקב נשא שתי אחיות, היא מפני שבמצב לא שלם של האומה, החיבור עם המדרגה העליונה, שהיא לאה, לא מספיק יורד ומתחבר לחיים עצמם, בחינת רחל. ולכן יש שתי נשים אחיות, צרות זו לזו. ולכן יש שני תלמודים.

הרמב"ן אומר שכאשר יעקב נכנס לארץ מתה רחל. יעקב בארץ הוא עם אשה אחת, היא לאה (בחינת ירושלמי).

נראה שהנמשל לזה מבחינת התלמודים, הוא שבא"י מתאחדים התלמודים. "והיו לאחדים בידך".

מעניין לציין מבחינה הסטורית, שמראשיתה של תורת בבל, היו בבבל שתי ישיבות מקבילות, ובארץ תמיד היתה ישיבה אחת מרכזית.

הרב קוק כותב שהתורה של הגלות חשובה מאוד. "אבל אי אפשר לתפוש תוכן קדוש רב ערך זה כי אם בשוב ה' את שיבת ציון, בבואנו ברחמיו לשלום לארץ הקודש". (פנקסי ז, קצה, עיין שם).

הרב חרל"פ מזכיר את העניין הזה, שרחל ולאה הן שני התלמודים (מעייני הישועה לט). הוא מדגיש שהחיבור בין התלמודים בבית המדרש, מחבר בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. אם יש פירוד בין התלמודים בבית המדרש, ולומדים רק את הבבלי שהוא "במחשכים", חלילה נפגע החיבור בין המשיחים, ואז "עלול להיות שהאור המבהיק של הגאולה יגיה מתוך חשך גדול וצער עגום חלילה, כתלמוד הבבלי המאיר מתוך מחשכים.

אולם אם יתמזג תלמוד בבלי עם תלמוד ירושלמי, שעליו נאמר "על הגאולה זה תלמוד ירושלמי" (זוהר חדש רות), תצמח מזה קרן ישועה, ומשיח בן דוד יבוא מקודם, ומשיח בן יוסף יהיה שלוחו, והגאולה תהיה ברחמים גלויים וגדולים."

כאשר נבנית מלכות ישראל, בנישואי בועז ורות, מברכים אותו הזקנים, שאשתו תהיה "כְּרָחֵל וּכְלֵאָה אֲשֶׁר בָּנוּ שְׁתֵּיהֶם אֶת בֵּית יִשְׂרָאֵל". מלכות ישראל בנויה מהחיבור הזה, שצומח מכח תורת ישראל, במיזוג התלמודים.

בעזרת ה' נזכה לגאולה ברחמים גדולים!
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה