close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מבצע צוק איתן פגע בהכנות לשמיטה בדרום

מערכת שורשז אלול, תשעד02/09/2014

מבצע צוק איתן גרם לעיכוב בהערכות לשנת השמיטה במשקים החקלאיים הדתיים בדרום. מאמץ לביצוע ההכנות עד לראש השנה.

תגיות:

מבצע צוק איתן גרם לעיכוב בהערכות לשנת השמיטה במשקים החקלאיים הדתיים בדרום הארץ. חודשי הקיץ שלפני השמיטה צריכיםלהיותמנוצלים לביצוע עבודות של הקדמת שתילה, זריעה ועיבודים במטעים ובשדות, מלאכותהאסורותבשמיטהעצמה, אולםבשלהתארכותהמבצעוהאיסורעלכניסהלשטחיהחקלאותבנגב המערבי התעכבו חלק מההכנות.

 

לדברי מזכ"ל הקיבוץ הדתי, נחמיה רפל, הקיבוצים בדרום נמצאים מאז סיום המבצע ב"מרתון" להשלמת העבודות בשבועות שנותרו עד ראש השנה, אולם ניתן להעריך שחלק מהנזק בלתי הפיך בשל לוח הזמנים הקצר.

 

ביום ראשון, י"ט באלול, 14 בספטמבר, יערך בקיבוץ עלומים כנס של רבנים וחקלאים מהקיבוץ הדתי שיעסוק בהיבטים ההלכתיים והמעשיים של שנת השמיטה בחקלאות. בכנס יוצגו נושאים מגוונים, כגון: פתרונות טכנולוגיים, הוברת קרקעות, זריעה מוקדמת, אוצר בית דין ועוד. יתארחו בכנסהרביעקבאריאל, ראשועדתהשמיטהשל הרבנות הראשית בישראל, הרב פרופ' נריה גוטל, נשיאמכללת 'אורותישראל', הרבזאבויטמן, רבתנובה, ורבניהקיבוץהדתישיציגונושאים מתוך הליווי ההלכתי הצמוד שהם נותנים לחקלאי קיבוצם.אתהכנסיכבדובהשתתפותםסמנכ"ל משרד החקלאות, צביקה כהן,ומנהלתחוםהנויבשרותההדרכה, ישראלגלון,שיציגואתהיערכות משרד החקלאות לשנת השמיטה.

 

במקביל למושבים שיעסקו בחקלאות, יוקדשו הרצאות לעובדי מערכת החינוך בגיל הרך ובבית הספר היסודי, וביניהן:שביעית הלכה למעשה בגן הילדים ובבית הספר, וכןשמיטהכחוויהבביתהספרובגןהילדים.

הכנס נערך ביום השנה ה- 48 לעליית קיבוץ עלומים על הקרקעב"עוטףעזה", סמוךלנקודהשבההוקםב- 1943 קיבוץבארותיצחק. 

 

תוכניתהכנסתתפרסםבעמודהפייסבוקשלכנסהשמיטה:

https://www.facebook.com/kenesshmita

הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה