close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הערות על דברים שקרו בכח אייר

מערכת שורשכד אייר, תשפא06/05/2021

רשימה מיוחדת של דברים שאירעו בכח באייר. גימטריות וכדומה... מרתק

תגיות:
- מהם הדברים שקרו בכ"ח באייר?
• שנת ב'תמ"ח: לפי המסורת, הייתה מלחמת ישראל נגד עמלק ברפידים (ראו כאן וכאן)
• שנת ב'תתפ"ב: יום פטירת שמואל הנביא לפי השולחן ערוך המזכירו בין התאריכים שיש להתענות בהם. (במגילת תענית רשום שיום פטירת שמואל בכ"ט באייר)
• שנת ה'תרס"ד: הרב קוק עלה לארץ ישראל והחל לשמש כרבם של יפו והמושבות
• שנת ה' תרצ"ג: נולד הרב אהרון ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון
• שנת ה'תשכ"ב: נתלה הצורר אדולף אייכמן (קשור לאירוע של מלחמת עמלק - "מחה תמחה את זכר עמלק"???)
• שנת ה' תשכ"ז: חיילי צה"ל משחררים את ירושלים העתיקה ומניפים את דגל מדינת ישראל על הר הבית

- ראשי תיבות מעניינים ששמעתי ברדיו:
כ"ח באייר תשכ"ז = 978
בירושלים השלמה = 978

- ידוע הסימן של ימי השבוע של החגים השונים לפי ימי חג הפסח על פי הסימן של א"ת ב"ש
א-ת : ביום שבו חל יום א' פסח, יחולו ימי התענית של י"ז בתמוז ותשעה באב
ב-ש : ביום שבו חל יום ב' פסח, יחול חג השבועות
ג-ר : ביום שבו חל יום ג' פסח, יחול ראש השנה
ד-ק : ביום שבו חל יום ד' פסח, יחול קריאת התורה (שמחת תורה) בחו"ל
ה-צ : ביום שבו חל יום ה' פסח, יחול צום יום הכיפורים
ו-פ : ביום שבו חל יום ו' פסח, חל חג הפורים (הקודם)
במשך שנים רבות לא היה בן זוג ליום השביעי, אולם לאחר הקמת המדינה בה' באייר תש"ח נגאל היום השביעי מבדידותו ונמצא לו בן-זוג:
ז-ע : ביום שבו חל יום ז' פסח, יחול יום העצמאות

לאחר מלחמת ששת הימים נמצא גם בן זוג נוסף ליום השני: ב-ש : ביום שבו חל יום ב' פסח, יחול גם יום שחרור ירושלים.

- מובא בכתבי הקבלה של הגר"א (מדרש שלמה פרק ט"ז על ספירת העומר) כי ימי העומר ימי התעלות בקדושה אולם מאידך רגישים להתדבקות הקליפה זאת פרט לשני ימים - יום העשרים בעומר (ה' באייר - יום העצמאות) ויום ארבעים ושניים בעומר (כ"ז אייר). הוא מבאר שם כי שניהם קשורים לשילוב קו הרחמים (יסוד דתפארת ומלכות דיסוד). שחרור ירושלים החל בכ"ז אייר והסתיים בכ"ח בו. מצורף צילום הקטע הנ"ל מתוך הספר.
בהקשר הזה יש להוסיף שבמזמור "למנצח בנגינות" אותו אומרים לאחר ספירת העומר התיבה ה-43 היא תיבת "יברכנו", כלומר, יום זה הוא יום מסוגל לברכה.

שנזכה לראות את ירושלים בתפארתה ואת המקדש בבניינו במהרה בימינו!
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה