close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

3 דברים שלא ידעתם על כיול

מערכת שורשכז תמוז, תשעט30/07/2019

שימוש בכלי מדידה איכותיים בעלי רמת דיוק מתאימה הוא הכרחי אולם ללא כיול תקופתי נוכל לסמוך פחות ופחות על הקריאות שמספק כלי המדידה

תגיות:
מי שמשתמשים בכלי מדידה יודעים שיש רמת דיוק לה ניתן לצפות מכל כלי. בתעשייה מוגדר טווח שגיאה מותר עבור כל כלי מדידה, טווח זה מצומצם יותר ככל שרמת הדיוק הנדרשת גבוהה יותר.
שימוש בכלי מדידה איכותיים בעלי רמת דיוק מתאימה הוא הכרחי אולם ללא כיול תקופתי נוכל לסמוך פחות ופחות על הקריאות שמספק כלי המדידה.
מעבדות כיול פועלות כדי לבדוק תקופתית את רמת הדיוק של כלי מדידה, לאשר שזו עדיין עומדת בדרישות, לתקן כלים שאיבדו מרמת הדיוק שלהם ולפסול כלים שלא ניתן להשיב להם רמת דיוק נאותה. לפניכם שלושה דברים מתחום הכיול

עליהם ייתכן מאוד שמעולם לא נתת דעתכם.

איך מכיילים?
ישנן שיטות שונות לכיול מכשירי מדידה ומערכות אולם ישנם כמה עקרונות משותפים לכל מלאכת כיול. אם תבקשו מבעל מקצוע לתאר לכם מהו כיול תשמעו פירוט בן שלושה שלבים, הראשון הוא בדיקת הדיוק הנוכחי של כלי המדידה, השלב השני הוא ביצוע טיפול בכלי כדי להשיב לו רמת דיוק נדרשת והשלב השלישי הוא וידוא השגת רמת הדיוק ואישור הכלי להמשך עבודה עד תום תקופת הכיול.
שלב בחינת רמת הדיוק מבוצע תוך השוואת קריאות שמספק כלי המדידה למידות מדוייקות ידועות.
אם מתגלות סטיות מחוץ לתחום השגיאה המותר מבוצע כיול לפי הוראות יצרן כלי המדידה. אם לא ניתן להשיב לכלי את הדיוק הנחוץ הוא ייפסל לשימוש. לאחר ביצוע כיול תוודא מעבדת הכיול שהושג הדיוק הנדרש ורק אז ישוחרר הכלי תוך ציון מועד הכיול הבא.

האתגר הגדול, איסוף הכלים במועד
לעיתים קרובות יש היצע מספק של בעלי מקצוע היודעים מהו כיול ואיך מכיילים מכשירים ומערכות אולם בכל זאת נופלים פגמים בייצור כתוצאה מטעויות מדידה. הסיבה לכך נעוצה בקושי הלוגיסטי שבניהול מעקב יעיל אחר תוקף הכיול של כלי המדידה, איסוף כלי המדידה הזקוקים לכיול, העברתם למעבדת הכיול תוך אספקת חלופה לעובד, החזרתם בתום הכיול וחוזר חלילה. מדובר באתגר משמעותי שהתמודדות עימו נופלת בדרך כלל על כתפי אנשי מערך בקרת האיכות (QA- Quality Assurance).

חשיבות השגת שיתוף פעולה מצד העובדים
עובדים המשתמשים בכלי מדידה עשויים להשאיר את עניין הכיול לאחראים על כך ולצפות שכל עוד כלי המדידה לא נאסף הם רשאים להמשיך להשתמש בו.

מומלץ לערב את העובדים, לספר להם איך מכיילים מכשירים ומערכות, לאפשר להם להבין עד כמה זה חשוב ולהדגיש שהם עצמם צריכים להתריע על תוקף כיול שהסתיים.
הוסף תגובה
הדפס את המאמר
המלץ לחבר
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה