close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

לגלות האהבה

שי עזרן- ממני תנחניה אלול, תשעד31/08/2014

סדרה חדשה של עצות קצרות בנושא זוגיות, ממכון ממני תנחני

תגיות:

גישה אוהבת וחמה היא מהדברים הכי נדרשים בקשר הזוגי, וכן כבר אמרו חכמים שעל האדם לאהב את אשתו, שנאמר (רמב"ם נשים פט"ו ה"ט) "אוהבה כגופו", וכן אל  האשה נאמר "לאהב את בעלה" (פלא יועץ עמ' 19). גילוי של האהבה וחום בקשר זה אור גדול הדוחה  את החושך. ולכן אפילו מעט ביטוי וגילוי של חום והאהבה בכוחו להאיר את הקשר שנאמר(תניא פי"ב)"מעט אור גשמי [של אהבה] דוחה הרבה מן החושך [והתסכול]".

אהבה –ספירת החסד

החסד בחיצוניות- הוא גילוי של עידוד ושבח. דיבורים אלו צריכים להיות באויר באופן רגיל ותמידי, היינו להגביר את קו החסד בבית על


הגבורה [היא הצפיה והבקורת המצויה] והוא לעודד את הבין זוג לעשות דברים, שהוא אוהב ונהנה, ולחזק את הטוב שלו הקיים, היינו אמירות כמו "ישר כח!" או "איזה טוב אתה עושה"  וכדומה, וכמ"ש הרבי מליובאוויטש במכתב (מובא בספר "אור הבית" עמ' 66) לאחד שהיה לו חילוקי דעות עם אשתו בזה הלשון "לעודדה... שתהיה לה סיפוק נפשי".

החסד בפנמיות- הוא גילוי של אהבה. היינו לומר לה מילים של האהבה כפשוטו, היינו "חביבתי" וכדומה, זה מביא גילוי של אור ושכינה ביניהם כידוע, וכן היתה הנהגת אהרון הכהן (רש"י במדבר כ,כט) שהיה מחבב אשה על בעלה.

פשוט להאיר אור ביניהם ע"י דיבורים של עידוד ואהבה.

"אהבת עולם אהבתיך"

(ירמיה לא,ב)

 

שי עזרן הוא יועץ ומאמן זוגי, 0522344165, mimenit@mail.com

 

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה