close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הקדמה

הרב שמעון פרץכו שבט, תשפא08/02/2021
פרק א מתוך הספר ואהבת
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק א מתוך הספר ואהבת

תגיות:

הקדמה

ישתבח היוצר ונותן התורה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ומתוך כך סייעני להוציא לאור גרגירים מעטים במצוות אהבת ישראל לעורר הלבבות, לפחות את שלי, ולהכינם להשתדל קצת יותר בקיום מצווה נפלאה וחשובה זו. משום כך השתדלתי יותר בהבהרת הדברים מאשר בהבאת מקורות מפורטים. וכך הוא סיפור מעשה לידת הספר:
בקיץ התשס"ז, בימי חמישי בלילה ניתנו על ידי בישיבה הגבוהה- הסדר בקריית גת, בראשות
מו"ר הרה"ג הרב שלמה לוי שליט"א, מספר שיעורים בנושא אהבת ישראל. השיעורים עסקו בביאור מצוות "ואהבת לרעך כמוך" ובביאור דברי ר' עקיבא שהמצווה הזו היא כלל גדול בתורה.
אחד התלמידים, חגי מרגלית הי"ו, התעניין מאד בנושא וסיכם את תמצית הדברים. ומפני שהדברים נגעו ללבו הוא העלה אותם על הכתב ובחר לעשות זאת בצורה של דו שיח בין רב לתלמיד.
השיעורים הללו והסיכום של חגי היוו את הבסיס המאוד ראשוני לכתיבה, ועסקו בקיצור נמרץ בחלק מהנושאים שבהם עוסק הספר. על אף שיודע אני את קטני ומיעוט ערכי, מתוך הכרה בחשיבות הנושא נדחפתי להוציא את הדברים לאור בצורה של ספר מתוך תקווה לתרום ולו במעט לחיזוקה של אהבת ישראל והאחדות בתוכנו. בספר שילבתי גם רעיונות מספריי הקודמים וכן מספרים חדשים שנמצאים עמי בכתובים ואני מייחל ומתפלל לבוחר בעמו ישראל שאזכה להוציאם לאור במהרה יחד עם נוות ביתי, משפחתי הקרובה והרחוקה וכל עם ישראל.
זיכני הקב"ה ללמוד בישיבה הקדושה, ישיבת מרכז הרב, שנים רבות.
וזיכני הקב"ה להסתופף בצילו של מו"ר מרן הגאון הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל, ראש ישיבת "מרכז הרב" והרב הראשי לישראל לשעבר. זכיתי להימנות על תלמידיו שומעי תורתו, לינוק ממנו את האור שבתורת חיים ולקבל את הדרכתו לתלמידיו לאלפים, שיגדילו תורה בעם ישראל.
קטונתי מלספר בשבחו של מרן ראש הישיבה זצ"ל, אך ברצוני לציין את אהבת ישראל המופלאה שהייתה לו. מרן זצ"ל היה מיוחד במאור פניו, בשמחתו, בחיוכו האבהי ובאהבה הגדולה שהרעיף על כולם, ובפרט על תלמידיו שאהבו אותו אהבת נפש.
הספר נכתב לעילוי נשמתו של מורנו ורבנו האהוב, נזר ישראל ועטרת ראשו, מרן הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצוק"ל. אוהב ישראל נפלא שמסר עצמו לטובת כלל ישראל. הרב אליהו והרב שפירא היו רעים אהובים ולימדו אותנו מהי אהבת ישראל הראויה.
הספר נכתב גם לעילוי נשמת סבי היקר שהיה מצוין ביותר במידה זו של אהבת ישראל הרב יוסף אביקסיס זצ"ל. דמות מיוחדת ששילבה גדלות בתורה עם מידות תרומיות ואהבת ישראל אמתית. למדתי ממנו רבות ומשתדל אני להתאבק בעפר רגליו.
כמו כן זיכני הקב"ה להיות אברך במשך חמש שנים בישיבה הקדושה, ישיבת "הר עציון", לקבל תורה ולספוג יראת שמים מהרבנים הגדולים המפורסמים, מורינו ורבותינו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א והרב יהודה עמיטל זצ"ל ראשי הישיבה. קטונתי מלספר בשבחם.
בַקַשַתִי וּשאֵלַתִי ממך הקורא שתדינני לכף זכות אם תמצא כדברי בספרים אחרים. השתדלתי מאד לקיים מאמר חז"ל "כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם", וכאשר הבאתי פרושים ששמעתי מאנשים אחרים, ציינתי את שמם. גם כאשר הבאתי שאלה של אחד מידידי או תלמידי ציינתי את שמו באשר יש חכמה בשאלת שאלה נבונה.
אמנם מודיע אני כעת שאת רוב רובם של הדברים קיבלתי מרבותיי בישיבת "מרכז הרב". אך לפרטם אי אפשר באשר הדברים משולבים זה בזה. ואם יש בהם טעות, וודאי הדבר שהטעות רק בי.
שלמי תודה
ראשית תודה לראש הישיבה הגבוהה - הסדר בקרית גת, בה אני מלמד, וזוכה לקבל ממנו תורה ולספוג יראת שמים עוד מימי לימודי בכולל בישיבת "הר עציון", מורנו ורבנו הגאון הרב שלמה לוי שליט"א. יזכהו ה' שיאריכו ימי ממלכתו על ממלכת התורה ויזכה עם ישראל ליהנות מתורתו וחכמתו.
תודה מיוחדת לתלמידי היקרים - ומתלמידי יותר מכולם – איש איש לפי מעלתו ולפי טרחתו ועזרתו בכתיבת הספר והגהתו. ישלם ה' שכרם.
תודה רבה לשלושה רבנים חשובים ונכבדים שעברו על רובו ככולו של הספר והעירו את הארותיהם והערותיהם המחכימות והחשובות. הרב שלמה לוי שליט"א, הרב גבי קדוש שליט"א והרב יעקב שמעון שליט"א. ישלם ה' פעלם ותהיה משכורתם שלמה.
תודה מיוחדת נשלחת בזאת להורי האהובים אשר גדלוני בדרך התורה ויראת שמים והושיבוני בין ברכי תלמידי חכמים, וסייעו רבות בהוצאת הספר. אבי מורי, ר' מאיר פרץ הי"ו, ואמי מורתי, אביגיל, תחי'. ה' הטוב ישלם שכרם ויזכו לראות את כל צאצאיהם הולכים בדרך התורה והיראה וירוו מהם נחת ושמחה. תודה מיוחדת גם להוריה היקרים של רעיתי, ר' ששון חבה הי"ו ושושנה תחי', אשר לא מנעו ממנו כל טוב ועזרו וסייעו בעדנו. ה' הטוב ישלם גמולם וירוו נחת ושמחה מכל יוצאי חלציהם ויזכו לראותם הולכים בדרך התורה והיראה.
ובכלל הברכה יבורכו הסבים והסבתות: יעיש ואסתר פרץ, ר' אהרן ושמחה חבה, יהודית סיאני ועישה אביקסיס. הקב"ה יאריך ימיהם בטוב ובנעימים, ישלח להם רפואה שלמה ויזכו לראות בביאת משיח צדקנו.
כאן המקום להודות ולברך את רעיתי, עזרתי, תהילה, תחי', על כל הטוב אשר גמלתני, ואשר חלקה רב בכתיבת הספר. "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה". יהי רצון מלפני שוכן מעונה, שנזכה לראות את צאצאינו הולכים בדרך התורה והיראה מתוך נחת ושמחה, ונזכה לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה