close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

לא צריך חקיקה חדשה

מערכת שורשיד תשרי, תשעז16/10/2016

התנועה למשילות ודמוקרטיה לרה"מ- החוק הקיים מאפשר. אין צורך בחקיקה חדשה ופרסונאלית

תגיות:
במכתב ששיגרה הבוקר (ראשון) התנועה למשילות ודמוקרטיה לראש הממשלה וליו"ר הקואליציה, חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד נכתב כי " החוק הקיים מאפשר ליטול את תקני השירות הלאומי מארגון בצלם ואין כל צורך בחקיקה חדשה ופרסונאלית".

במכתב, מוזכרת חוות דעתה של המשנה ליועמ"ש עו"ד דינה זילבר שהוגשה לפני כשנתיים שקבעה כי שלילת תקני השירות מהווה בעיה משפטית. בתגובה לכך, כתבו בתנועה למשילות כי "המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר, התערבה בעניין בחוסר סמכות ובניגוד לחוק, ומנעה ממנהל השירות הלאומי ומהשר לפעול בהתאם לסמכותם". נכתב עוד: "מקריאת חוות דעתה של עו"ד זילבר נראה דוקא כי אין כל מניעה חוקית לצעד זה, ופרשנותה היא העומדת בסתירה למבחן הסבירות".

בפניה לראש הממשלה מוסבר כי אין בצעד כזה פגיעה חוקתית בזכויות "משום שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו אינו כופה על המדינה להעניק כלים ותקציבים לארגונים או לפרטים, וכמובן שלא יוטלו מגבלות על חופש הביטוי או הפעולה שלהם בעקבות כך". 

בתנועה למשילות אומרים כי החוק הקיים אינו מחייב לתת תקן של שירות לאומי לארגון זה או אחר. לשר הממונה יש את הסמכות לקבוע הוראות כוללות בעניין ולמנהל מנהלת השירות הלאומי יש את שיקול הדעת. משאבי הזמן של ממשלת ישראל וכנסת ישראל הינם משאבים מוגבלים, ולא ייתכן שכל פעם שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה זורקת אבן לבור, בחוסר סמכות, בחוסר עקביות, ותוך שקילת שיקולים פוליטיים זרים, ייאלצו כל החכמים להשקיע את זמנם ומרצם כדי להוציא אותה.

לסיום כותב מנהל הפעילות בתנועה יהודה עמרני לראש הממשלה כי "אכן יש ליזום חקיקה חדשה. הדברים אמורים בנוגע לחוק אשר יסדיר אחת ולתמיד את סמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה, ובין היתר ימנעו מעורבות לא עניינית של הייעוץ המשפטי, בענייני מדיניות".  
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה