close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

נחוץ לפצל את תפקידי היועמ"ש

מערכת שורשיד אלול, תשעה29/08/2015

התנועה למשילות ודמוקרטיה קוראת לשרה איילת שקד לקדם הצעת החוק שתגדיר את תפקידו של התובע הכללי כישות נפרדת ועצמאית שאינה כפופה ליועץ המשפטי

תגיות:
שרת המשפטים איילת שקד הודיעה לועדה לאיתור מועמדים למשרת היועץ המשפטי לממשלה כי היא בוחנת אפשרות לפיצול תפקידי היועמ"ש. לא ברור עדיין לאיזו מתכונת בדיוק מכוונת השרה שקד אך בתנועה למשילות ודמוקרטיה סבורים כי צעד כזה מתחייב מהמציאות, יחזק את הדמוקרטיה וקיימת לגביו הסכמה רחבה.

בתנועה למשילות מסבירים כי כיום מרוכזים בידי היועץ המשפטי לממשלה סמכויות ותפקידים רבים בנושאים שונים ומגוונים. "ריכוז עוצמה כה גדולה בידי פקיד ציבורי ממונה אשר אינו נושא באחריות פרלמנטרית או פוליטית, אינו הולם משטר דמוקרטי" אומר מנהל התנועה יהודה עמרני. הוא טוען כי עומס התפקידים המוטל על היועץ המשפטי לממשלה, מוביל לעומס עבודה רב ולכך שתיקים פליליים, ובייחוד תיקים פליליים רגישים אשר דורשים הכרעה על ידי ראש המערכת הפלילית, כדוגמת חקירות של שרים, חברי כנסת או שופטים, ממתינים להכרעה שנים רבות.

היועץ המשפטי של התנועה עו"ד שמחה רוטמן אומר כי הפרדת הסמכויות מחויבת גם בשל ניגוד העניינים המובנה בין התפקידים. "היועץ המשפטי לממשלה כעורך הדין של הממשלה האמור לסייע לה מבחינה משפטית בהגשמת מדיניותה ויעדיה, עומד גם כראש התביעה הכללית. כך שתי הסמכויות יוצרות מצב או פוטנציאל למצב בו ניתנת הענקת חסינות מפני ביקורת פלילית לאיש ציבור הפועל על פי עצתו של היועץ המשפטי, ולהיפך, נקיטה באמצעים פליליים על רקע היעדר הסכמה עם חוות דעתו של היועץ המשפטי". לדבריו קיימת הסכמה רחבה בין אנשי האקדמיה המשפטית בנחיצות השינוי. "ההסכמה חוצה מחלוקות פוליטיות" אומר רוטמן.

בתנועה למשילות מזכירים את ועדת שמגר שהוקמה בשנת 1997 ועסקה במעמד היועץ המשפטי לממשלה ובין השאר התנגדה לפיצול הסמכויות ומסבירים כי ע"פ נימוק הועדה היה צורך לבצר אז את תפקיד היועץ וייתכן כי באותה תקופה היה צורך לחזק את מעמדו היועץ המשפטי אל מול רשויות השלטון האחרות, אולם מאז וועדת שמגר, ננקטו צעדים רבים נוספים לחיזוק מעמדם של היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו במשרדים. (דו"ח וועדת אברמוביץ משנת 2008 שהמליצה על צעדים רבים לחיזוק מערך הייעוץ המשפטי). כמו כן מאז גדל עד מאוד העומס המוטל על היועץ המשפטי, עומס שאת תוצאותיו ניתן היה לראות בהתמשכות רבה של הליכים פליליים ופגיעה באמון הציבור הן במערך התביעה והן במערך הייעוץ המשפטי.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה